Drodzy Uczniowie oraz Rodzice Uczniów!

Ze względu na trwające prace budowlane na terenie szkoły bardzo prosimy przestrzeganie następujących zasad:

  • obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren budowy,
  • zachowujemy szczególną ostrożność w drodze do i z szkoły; w okolicach szkoły (poza terenem budowy) mogą poruszać się ciężkie maszyny budowlane,
  • zwracamy szczególną ostrożność podczas przechodzenia w okolicy wjazdu / wyjazdu na teren szkoły od strony ul. Wzgórze Wolności (jest to wyjazd z budowy),
  • Drodzy Rodzice! proszę nie wjeżdżać na teren szkoły od strony Wzgórze Wolności, nie zatrzymywać się we wjeździe, nie blokować wjazdu na posesję,
  • Drodzy Rodzice! proszę o zwrócenie uwagi na to w jakim czasie i gdzie przebywają Wasze dzieci na terenie szkoły - po zakończonych zajęciach lekcyjnych.