Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 • 01
  01
 • 02
  02
 • 03
  03
 • 04
  04
 • 05
  05
 • 06
  06
 • 07
  07
 • 08
  08
 • 09
  09
 • 10
  10
 • 12
  12
 • 13
  13
 • 14
  14
 • 15
  15
 • 16
  16
 • 17
  17
 • 18
  18
 • 19
  19

Od listopada 2011 r. dzieci z klas młodszych uczestniczą w projekcie „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w gminie Kartuzy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzone zajęcia wspomagające czytanie i pisanie mają na celu doskonalenie techniki czytania, usprawnianie czytania ze zrozumieniem, poprawnego pisania oraz niwelowania napięć emocjonalnych oraz podnoszenie poczucia własnej wartości.

W klasach pierwszych szczególnie duży nacisk kładzie się na doskonalenie funkcji percepcyjno - motorycznych niezbędnych w procesie nauki czytania i pisania. W klasach drugich i trzecich wyrabia się wrażliwość ortograficzną oraz wypracowuje nawyk poprawnego pisania pod względem ortograficznym. Realizację powyższych zadań wspomagają różnorodne pomoce w postaci kart pracy i gier dydaktycznych. Dzieci chętnie i systematycznie uczestniczą w zajęciach. Każdy z uczniów robi postępy na miarę swoich możliwości.

Beata Hinc

Back to top