Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 • 01
  01
 • 02
  02
 • 03
  03
 • 04
  04
 • 05
  05
 • 06
  06
 • 07
  07
 • 08
  08
 • 09
  09
 • 10
  10
 • 12
  12
 • 13
  13
 • 14
  14
 • 15
  15
 • 16
  16
 • 17
  17
 • 18
  18
 • 19
  19

Dwójka rozpoczęła realizację przedsięwzięcia „Mali naukowcy – rozwój kompetencji matematyczno – przyrodniczych i językowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

W dniu 05 października 10 uczniów z Dwójki wraz z dwójką nauczycieli wyjechało do Słowenii, do zaprzyjaźnionej szkoły podstawowej w miejscowości Dobje pri Planini, gdzie wspólnie z rówieśnikami ze Słowenii będzie realizować projekt edukacyjny. Uczniowie z polski będą uczęszczać na zajęcia lekcyjne, realizować zaplanowany projekt, poznawać kulturę, tradycje i przyrodę Słowenii, a także polepszać swoje kompetencje językowe. Po tygodniu uczniowie wrócą do Polski, przedstawią całej społeczności szkolnej uzyskane rezultaty zrealizowanego projektu. W marcu 2020 r. kolejny zespół projektowy 10 uczniów Dwójki weźmie udział w mobilności do Słowenii.

 

Warto nadmienić, iż we wrześniu Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach gościła uczniów z Niemiec, a w marcu 2020 r. uczniowie naszej szkoły udadzą się do nich na rewizytę. Aktualnie realizujemy także inny projekt w ramach programu ERASMUS+, a także projekt „Kreatywność, innowacyjność i pasja nauczycieli drogowskazem w rozwoju kompetencji” w ramach programu PO WER.

Przedsięwzięcie „Mali naukowcy – rozwój kompetencji matematyczno – przyrodniczych i językowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach” realizowane jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, który jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Back to top