Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w międzynarodową kampanię sprzątania świata. Nasi uczniowie, mimo pandemii, odpowiednio zaopatrzeni w rękawiczki i worki na śmieci, w poniedziałek 21 września pod opieką nauczycieli oczyszczali ze śmieci tereny w pobliżu szkoły. Zanieczyszczone ulice, place i las to zagrożenie dla zwierząt, przyrody, środowiska. Zaangażowanie naszych uczniów jest coraz bardziej świadome, gdyż zdają oni sobie sprawę z tego, że ekologia jest przepustką do lepszego i zdrowszego życia. Akcje takie odbywają się na całym świecie dość często.

Celem tego typu przedsięwzięcia jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa i zmniejszanie jego negatywnego wpływu na środowisko, to bliższe i dalsze. Jest to wspólna lekcja poszanowania przyrody i promowania nieśmiecenia. Takie akcje również integrują młodych ludzi i są świetną metodą wychowawczą. Tak trzymać kochana młodzieży! Nakłaniajcie dorosłych, by szli w Wasze ślady.