BIP Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika  w Kartuzach
 
BIP Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 2 w Kartuzach

RODO
BIP - Dane podstawowe
BIP - Narzędzia
BIP - Funkcjonowanie
BIP - Projekty
BIP - Programy szkolne
BIP-Ogłoszenia
Dostępność


Gmina Kartuzy - myślimy globalnie, działamy lokalnie

 
plakat
Informacje ogólne o projekcie

Nazwa Beneficjenta: Gmina Kartuzy

 

Wartość projektu: 2 098 220,64 PLN 

 

Wartość dofinansowania projektu: 1 515 964,40 PLN

 

Okres realizacji: 01.07.2011 - 30.06.2012 

 

Priorytet: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

 

Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion, 

 

Cel projektu:

 

Inicjowanie działań o charakterze gospodarczym i społecznym osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności, poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu.

 

W ramach projektu zakupionych zostanie

 • 300 zestawów sprzętu komputerowego wraz z instalacją Internetu w tym:
  • 270 do sal lekcyjnych, bibliotek i świetlic jednostek podległych
  • 30 dla mieszkańców gminy

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Wytworzył:Piotr Kloczkowski2013-05-31
Udostępnił:2013-05-31 10:49:09
Zmodyfikował:
Szkoła w projekcie

W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach rozprowadzono sieć z dostępem do internetu do 25 sal oraz zamontowano sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.

 

W skład kompletu wchodzą:

 

 

 • komputer z monitorem
 • drukarka laserowa
 • listwa zasilająca
 • 25 pakietów programu MS Office
 • 25 programów antywirusowych GData AntiVirus 2012
 • 3 szt. oprogramowania ochrony rodzicielskiej Cenzor na 5 lat

 

 

Dzięki realizacji projektu, z dniem 2 stycznia 2012 r. został wdrożony w szkole e-dziennik, czyli elektroniczny dziennik dokumentujący proces nauczania i wychowania. Od 1 września 2013r. jest on jedyną formą dokumentowania procesu dydaktycznego w szkole.


Wytworzył:Piotr Kloczkowski2013-05-31
Udostępnił:2013-05-31 10:53:16
Zmodyfikował:2013-05-31 11:07:24
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )