BIP Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika  w Kartuzach
 
BIP Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 2 w Kartuzach

RODO
BIP - Dane podstawowe
BIP - Narzędzia
BIP - Funkcjonowanie
BIP - Projekty
BIP - Programy szkolne
BIP-Ogłoszenia
Dostępność


"Tajemnice leśnego zakątka"

W ramach niniejszego projektu zaplanowano realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe dla dzieci w wieku przedszkolnym (zajęcia rozwijające z języka angielskiego, zajęcia rozwijające umuzykalnienie/rytmikę, zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne – szachy, zajęcia z robotyki/programowania) a także zindywidualizowanych zajęć kompensacyjno-wyrównujących, w których uczestniczyć będą dzieci niepełnosprawne (zajęcia logopedyczne, zajęcia z terapii pedagogicznej, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej).

Przeprowadzone zostaną także warsztaty dla nauczycieli (warsztaty z metodyki eksperymentu, warsztaty z metodyki pracy z dzieckiem niepełnosprawnym oraz warsztaty z metodyki pracy elementów leśnego przedszkola) oraz warsztaty dla rodziców, podczas których poruszane będą kwestie dotyczące wychowania dzieci w wieku przedszkolnym oraz relacji rodzic-dziecko.

 

Ponadto utworzona zostanie gminna sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli, w ramach której przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli, mające na celu ukazanie możliwości połączenia filozofii „leśnej edukacji” z pedagogiką. Efektem odbytych warsztatów będzie stworzenie warunków do dalszego samodoskonalenia nauczycieli gminnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego, połączone z możliwością odbywania wizyt studyjnych w nowo utworzonym Leśnym Przedszkolu w Brodnicy Górnej.


Wytworzył:Piotr Kloczkowski2020-07-21
Udostępnił:Piotr Kloczkowski2020-07-21 20:24:35
Zmodyfikował:
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )