BIP Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika  w Kartuzach
 
BIP Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 2 w Kartuzach

RODO
BIP - Dane podstawowe
BIP - Narzędzia
BIP - Funkcjonowanie
BIP - Projekty
BIP - Programy szkolne
BIP-Ogłoszenia
Dostępność


„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w gminie Kartuzy”

Od listopada 2011 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego przez UE „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w gminie Kartuzy”. Pozyskane środki przez Gminę z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL wykorzystaliśmy z wieloma szkołami na rozwój naszych dzieci. Przedsięwzięciem tym objęci są uczniowie z klas I - III, którym zaoferowaliśmy zajęcia zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi:
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami wspomagające naukę czytania i pisania, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji;
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych.

 

Głównym założeniem programu jest pokonywanie trudności w nauce - wyrównywanie, powtarzanie i utrwalanie wiadomości, czy też rozwijanie różnego rodzaju uzdolnień. Tego typu zajęcia w szczególności logopedyczne, gimnastyka korekcyjna są szczególnym dobrodziejstwem dla rodziców, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom pomocy w tym zakresie. Również szkoła na co dzień nie posiada środków na organizacje tak specjalistycznych zajęć w takiej ilości i dla takiej grupy uczniów. Projektem objęliśmy aż 95 % uczniów z klas I - III.

Już dziś widzimy, że systematyczna praca w małych grupach daje oczekiwane efekty. Odpowiednia atmosfera, ciekawe, urozmaicone - często w formie zabaw dydaktycznych zajęcia, motywująco wpływają na dzieci, które chętnie biorą w nich udział.


Wytworzył:Piotr Kloczkowski2020-07-21
Udostępnił:Piotr Kloczkowski2020-07-21 20:20:39
Zmodyfikował:
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )