BIP Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika  w Kartuzach
 
BIP Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 2 w Kartuzachdane podstawowe

Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu:

Numer identyfikacyjny REGON

221948110

Numer NIP

5892012190

Nazwa

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARTUZACH „COPERNICUS”

 

Adres siedziby:

Województwo

POMORSKIE

Powiat

KARTUSKI

Gmina/Dzielnica lub Delegatura

KARTUZY - MIASTO

Ulica, miejscowość

UL. WZGÓRZE WOLNOŚCI 1, KARTUZY

Poczta

83-300 KARTUZY

 

Pozostałe (udostępnione) dane:

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej

1-OSOBA PRAWNA

Kod i nazwa szczególnej formy prawnej

55-STOWARZYSZENIA

Kod i nazwa formy własności

215-WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007

9499Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Data wpisu do rejestru / ewidencji
lub data powstania podmiotu *

2013-05-24

Data rozpoczęcia działalności **

2013-05-24

Organ rejestrowy / ewidencyjny

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nazwa rejestru / ewidencji

REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Numer nadany przez organ rejestrowy / ewidencyjny

0000463668

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )