Przedstawiamy listy dzieci przyjętych do oddziałów przedemblematszkolnych oraz do klasy pierwszej na rok szkolny 2022 / 2023:

Jednocześnie informujemy, iż w dniach od 9 do 13 maja 2021 r. zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach, do grupy 3 - latków, 6-latków oraz do klasy pierwszej.