Absolwencegzamin osmoklasistyi "Dwójki", rodzice absolwentów!

W dniu 2 lipca (piątek) zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty. Każdy ze zdających będzie mógł sprawdzić swój wynik online. Dane niezbędne do zalogowania się do serwisu z wynikami (adres serwisu, login i hasło do indywidualnego konta elektronicznego) zostały przekazane uczniom w dniu zakończenia roku szkolnego w teczkach wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

Od dnia 9 lipca (piątek) od godz. 9:00 w sekretariacie szkoły absolwenci "Dwójki" (lub prawni opiekunowie absolwenta) będą mogli odebrać zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty (wraz z trzema kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem). Odbiór zaświadczeń będzie odbywał się w reżimie sanitarnym (zakryte usta i nos, dezynfekcja dłoni przy wejściu do szkoły).

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z terminarzem naboru do szkół ponadpodstawowych, kandydaci są zobowiązani do uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty do 14 lipca (środa) do godz. 15:00.