Kochani Rodzice! Dzieci z oddziałów przedszkolnych bmalymisplakatiorą udział w projekcie "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury". Projekt ten powstał w 2015 roku i od tego momentu jest realizowany w rożnych placówkach dbających o rozwój czytelnictwa wśród najmłodszych. Składa się on z 6 modułów, które realizowane są w ciągu roku szkolnego 2021 / 2022.

Realizacja I modułu jest możliwa jedynie przy współpracy z Wami – drodzy Rodzice! Dzieci po kolei zabierają sylwetkę misia oraz dzienniczek do domku, wybieracie ulubioną bajkę i wspólnie czytacie. Po wykonaniu zadania wszystko oddajecie do szkoły.

Razem z Misiem oddziały przedszkolne realizują kierunki polityki MEiN:  

  1. wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – rozwijanie czytelnictwa przez przedszkole we współpracy z rodzicami tj. zachęcanie do czytania w domu misiowi; 
  2. wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – codzienne czytanie dzieciom, poszukiwanie w/w postaw w utworach literackich; 
  3. podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – dobór literatury do wieku, możliwości i potrzeb dzieci;
  4. działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja polskiej literatury dzieciom.

Prosimy poświęć swój czas, by razem rozwinąć z nami miłość do czytania!