obiady

Dzieci z oddziałów przedszkolnych i z zerówek (cały miesiąc, włącznie z feriami)

  • I i II śniadanie, obiad 147,00 zł ( 21 dni x 7,00 zł)
  • całodzienne wyżywienie 178,50 zł ( 21 dni x 8,50 zł)
  • sam podwieczorek   31,50 zł ( 21 dni x 1,50 zł)

Dzieci z klas 1-8

  • obiad 55,00 zł (11 dni x 5,00 zł)

 

 

Proszę o kontakt w sprawie salda (płatności za posiłki) tel: 517 867 570

Płatności proszę dokonać do 15 -go dnia miesiąca "z góry" przelewem na następujące konto bankowe:

numer konta: 14 1020 1866 0000 1102 0069 0503

tytuł płatności: miesiąc, imię i nazwisko dziecka, klasa