1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory z ograniczonym dostępem do półek. Rekomenduje się korzystanie z katalogu online biblioteki i wcześniejsze składanie zamówień na książki – logując się tak jak do dziennika lekcyjnego – zwłaszcza uczniom klas 4-8.
  2. W wypożyczalni mogą jednocześnie przebywać 2 osoby.
  3. Nakazuje się zachować odstęp 1,5 m pomiędzy korzystającymi z biblioteki w trakcie wypożyczeń i zwrotów.
  4. Aby wypożyczanie przebiegało sprawnie – uczniowie wyznaczeni przez wychowawcę klasy mogą dostarczać nauczycielowi bibliotekarzowi "klasową listę zamówień".
  5. Lektury wypożyczane będą klasom po otrzymaniu informacji od nauczyciela języka polskiego, który wskaże jaką lekturę przygotować do wypożyczenia.
  6. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz.
  7. Czytelnicy oddają książki, wkładając je do wyznaczonego pudełka. Oznaczone datą zwrotu materiały biblioteczne przechodzą trzydniową kwarantannę. Potem są odpisywane przez bibliotekarza z konta czytelnika i odkładane na półkę