1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 700 do 1700. Przeznaczona jest dla uczniów z klas 1 - 3.
  2. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców tzw. "Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy", która jest dostępna na stronie internetowej szkoły (www.sp2.kartuzy.pl) lub w sekretariacie szkoły. Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy składać w sekretariacie szkoły.
  3. Do świetlicy mogą uczęszczać tylko dzieci rodziców pracujących zawodowo.