Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach
na rok szkolny 2022 / 2023
zgodnie z Zarządzeniem Nr 15 / 2022 Burmistrza Kartuz z dnia 26 stycznia 2022 r.

  • 01 marca - 25 marca 2022 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 15 kwietnia 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 19 kwietnia - 25 kwietnia 2022 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (wzór oświadczenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym)
  • 29 kwietnia 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

W przypadku wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostanie uruchomione uzupełniające postępowanie rekrutacyjne według poniższego harmonogramu:

  • 09 maja - 13 maja 2022 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 25 maja 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 26 maja - 01 czerwca 2022 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (wzór oświadczenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym)
  • 06 czerwca 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych