Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach
na rok szkolny 2023 / 2024
zgodnie z Zarządzeniem Nr 17 / 2023 Burmistrza Kartuz z dnia 24 stycznia 2023 r.

  • 01 marca - 24 marca 2023 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 14 kwietnia 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 17 kwietnia - 21 kwietnia 2023 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (wzór oświadczenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym)
  • 26 kwietnia 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

W przypadku wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostanie uruchomione uzupełniające postępowanie rekrutacyjne według poniższego harmonogramu:

  • 08 maja - 12 maja 2023 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 24 maja 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 25 maja - 31 maja 2023 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (wzór oświadczenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym)
  • 05 czerwca 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych