{phocagallery view=category|categoryid=681|limitstart=0|limitcount=4|pluginlink=1}

{phocagallery view=category|categoryid=684|limitstart=0|limitcount=4|pluginlink=1}

{phocagallery view=category|categoryid=686|limitstart=0|limitcount=4|pluginlink=1}

{phocagallery view=category|categoryid=700|limitstart=0|limitcount=4|pluginlink=1}

Bezpieczeństwo uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach jest jednym z najważniejszych priorytetów szkoły. Od listopada klasy czwarte i piąte realizowały projekt Bezpieczna + „Jestem bezpieczny na drodze”. Głównym celem programu było kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach, jakie napotyka dziecko w czasie drogi do szkoły. Pod czujnym okiem instruktorów uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu ruchu drogowego oraz z praktycznej jazdy na rowerze. W ramach projektu odbyły się też spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kartuzach. Uczniowie nie tylko poszerzyli swoje wiadomości, ale również uświadomili sobie, jak ważny jest zawód policjanta i strażaka. Na zakończenie projektu przeprowadzono zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykwalifikowanym ratownikiem medyczny.

Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła została doposażona w tablicę interaktywną, projektor i laptop oraz nowe przeszkody do rowerowego toru przeszkód. Jednak najważniejsze są efekty przeprowadzonych zajęć, w postaci dobrego przygotowania dzieci do bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, zaszczepienia wewnętrznej potrzeby poszanowania przepisów i przekonania, że na drodze szczególnie musimy kierować się rozwagą.