{phocagallery view=category|categoryid=681|limitstart=0|limitcount=4|pluginlink=1}

{phocagallery view=category|categoryid=684|limitstart=0|limitcount=4|pluginlink=1}

{phocagallery view=category|categoryid=686|limitstart=0|limitcount=4|pluginlink=1}

{phocagallery view=category|categoryid=700|limitstart=0|limitcount=4|pluginlink=1}

Bezpieczeństwo uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach jest jednym z najważniejszych priorytetów szkoły. Od listopada klasy czwarte i piąte realizowały projekt Bezpieczna + „Jestem bezpieczny na drodze”. Głównym celem programu było kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach, jakie napotyka dziecko w czasie drogi do szkoły. Pod czujnym okiem instruktorów uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu ruchu drogowego oraz z praktycznej jazdy na rowerze. W ramach projektu odbyły się też spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kartuzach. Uczniowie nie tylko poszerzyli swoje wiadomości, ale również uświadomili sobie, jak ważny jest zawód policjanta i strażaka. Na zakończenie projektu przeprowadzono zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykwalifikowanym ratownikiem medyczny.

Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła została doposażona w tablicę interaktywną, projektor i laptop oraz nowe przeszkody do rowerowego toru przeszkód. Jednak najważniejsze są efekty przeprowadzonych zajęć, w postaci dobrego przygotowania dzieci do bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, zaszczepienia wewnętrznej potrzeby poszanowania przepisów i przekonania, że na drodze szczególnie musimy kierować się rozwagą.

{phocagallery view=category|categoryid=700|limitstart=0|limitcount=4|pluginlink=1}

W ramach realizowanego projektu Bezpieczna + uczniowie klas IV i V wzięli udział w ostatnich już zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przeprowadzonych przez ratownika medycznego p. Marka Martynę. Uczniowie dowiedzieli się jak istotne są pierwsze chwile w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia oraz, jak należy się w takiej sytuacji zachować. Następnie przeszli krótki kurs profesjonalnego wzywania pomocy oraz rzetelnego przekazywania informacji dotyczących nieszczęśliwego zdarzenia. Pod czujnym okiem specjalisty, każdy z uczestników mógł wykorzystać zdobyte informacje podczas ćwiczeń z użyciem fantomów.

Wszyscy z prawdziwym zaangażowaniem przystępowali do zajęć, motywowani faktem, iż wiedza o tym, jak należy nieść pomoc, może uratować czyjeś życie...

{phocagallery view=category|categoryid=686|limitstart=0|limitcount=4|pluginlink=1}

W sobotę 28 listopada w ramach projektu "Bezpieczna +" odbyły się kolejne, ciekawe zajęcia dla uczniów klas czwartych i piątych. Tym razem odwiedziliśmy Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach. Ogniomistrz Adam Skrzypkowski opowiadał nam o swojej pracy, zapoznał z rodzajami pożarów i zademonstrował nam sprzęt gaśniczy. Zdał nam również relacje z niektórych akcji strażackich, w których brał udział. Mieliśmy możliwość obejrzenia wozów strażackich oraz sprzętu jakim dysponuje straż. Dzięki tej wizycie poszerzyliśmy nasze wiadomości dotyczące zachowania w czasie pożaru oraz uświadomiliśmy sobie, jak ważny jest zawód strażaka.

{phocagallery view=category|categoryid=684|limitstart=0|limitcount=4|pluginlink=1}

Nasza szkoła realizuje projekt "Jestem bezpieczny na drodze" w ramach programu "Bezpieczna+". Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią.

21 listopada odbyło się spotkanie z panią Beatą Kurek z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach na temat "Bezpieczeństwo na drodze". Celem zajęć było: poznanie zasad prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych, zwrócenie uwagi na przestrzeganie ustalonych przepisów i zasad bezpieczeństwa zarówno przez pojazdy, jak i pieszych - korzystanie z pasów i świateł, zachęcenie do rozmów na temat prawidłowego zachowania się w szkole, w domu, na ulicy. Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania, dzielili się swoimi spostrzeżeniami, a za dobre odpowiedzi otrzymali odblaski w kształcie kropelki. Pod czujnym okiem instruktorów przeprowadzono zajęcia z praktycznej jazdy na rowerze. Do pokonania było sześć elementów toru przeszkód o bardzo ciekawych nazwach: tarka, pochylnia, żmijka, slalom, równoważnia i rynienka.

Wszystkim startującym dziękujemy za udział i gratulujemy wspaniałych umiejętności!

W najbliższym czasie uczniowie wezmą udział spotkaniu ze strażakami w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach. O naszej wyprawie przeczytacie wkrótce…

{phocagallery view=category|categoryid=681|limitstart=0|limitcount=4|pluginlink=1}

Bezpieczeństwo uczniów jest jednym z najważniejszych priorytetów naszej szkoły. Od listopada realizujemy projekt Bezpieczna + "Jestem bezpieczny na drodze". Programem zostały objęte klasy czwarte i piąte. Podczas zajęć uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu ruchu drogowego i praktycznej jazdy na rowerze. Również odbędą się cykle spotkań z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej. Nasi uczniowie w trakcie projektu zdobędą umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zobaczcie zdjęcia z pierwszych zajęć.