Uczeń siedzi przy stoliku i czyta książka.

"Z muchą na luzie ćwiczymy buzie", "Kocham czytać – Jagoda i Janek podróżują po Polsce" to jedne z licznych książek znajdujących się w zbiorach naszej biblioteki szkolnej, z których mogą korzystać dzieci uczęszczające na terapię logopedyczną. Książki zostały zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Książki te pomagają zadbać o rozwój mowy i wymowy dzieci oraz uatrakcyjniają ćwiczenia sprawności aparatu artykulacyjnego. Jednocześnie zachęcają do wspólnego czytania i nawiązywania do przeczytanych treści rozmów, co także rozwija podstawowe narzędzie porozumiewania się, jakim jest język.