Kartuska Dwójka jest w trakcie realizacji projektu „Nowoczesna edukacja nauczycieli kluczem do sukcesu młodych Europejczyków" w ramach programu Erasmus+. Nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie profesjonalnego profilu nauczycieli placówki oraz nadanie jej wymiaru europejskiego. Zagraniczne szkolenia nauczycieli mają na celu efektywny rozwój zawodowy poprzez podnoszenie własnych umiejętności, poznanie metod, które zwiększają aktywność uczniów, poznanie systemów edukacji w innych krajach oraz metod zarządzania w edukacji.

W dniach 26 maja – 2 czerwca 2019 r. dwie nauczycielki Dwójki wzięły udział w szkoleniu językowym na Malcie. Zajęcia odbywały się w systemie indywidualnym (konwersacje) oraz w systemie grupowym. W zajęciach uczestniczyły osoby z różnych stron Europy, co pozwoliło nie tylko na nawiązanie nowych kontaktów, ale także podniesienie własnych kompetencji językowych.

Projekt „Nowoczesna edukacja nauczycieli kluczem do sukcesu młodych Europejczyków" to nie tylko udział w kursach językowych, ale także udział nauczycieli Dwójki w szkoleniach metodycznych. Dyrektor szkoły wziął udział w szkoleniu „Przywództwo w szkole i innowacje w edukacji” w Rzymie. Udział w szkoleniu umożliwił poznanie różnorodnych metod i narzędzi służących zarządzaniu szkołą, był także okazją do nawiązania kontaktów z innymi europejskimi szkołami. Udział w kursie był okazją do doskonalenia umiejętności tworzenia i zarządzania projektami edukacyjnymi.

Jesienią tego roku jeszcze trójka nauczycieli weźmie udział w szkoleniach językowych i metodycznych.

Realizacja projektu przez kartuską Dwójkę umożliwi podwyższenie poziomu pracy dydaktyków – nauczyciele podwyższą swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego, przygotowując się jednocześnie do wprowadzenia nauczania dwujęzycznego w szkole, zapewni uczniom wyższą jakość nauczania poprzez wykorzystywanie przez nauczycieli innowacyjnych metod dydaktycznych w pracy z uczniem. Ich zastosowanie w edukacji jest nieocenione, pozwala na wykorzystywanie nowoczesnych zasobów w Internecie oraz wykorzystywania ciekawych aplikacji podczas zajęć. Nauczyciele Dwójki mają możliwość „podejrzenia” pracy innych europejskich szkół, przenosząc do polskiego systemu edukacji to co najciekawsze i najlepsze podnosząc jakość pracy Dwójki. Dzieląc się zdobytą wiedzą nauczyciele przyczyniają się do stworzenia lokalnego środowiska sprzyjającego twórczemu rozwojowi ucznia jako obywatela nowoczesnej Europy.

erasmus plus