W dniu 14 listopada w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach odbyło się podsumowanie aktualnej działalności szkoły w zakresie realizacji projektów dotyczącej współpracy międzynarodowej. "Dwójka" aktualnie realizuje między innymi projekt "Nowoczesna edukacja nauczycieli kluczem do sukcesu młodych Europejczyków" (ERASMUS+ 2018) – projekt jest realizowany w okresie 01 września 2018 – 30 czerwca 2020 r., 8 nauczycieli bierze udział w szkoleniach językowych oraz metodycznych.

Na "Dzień Europejski" przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Kartuz p. Mieczysław Grzegorz Gołuński, p. Elżbieta Rejter – kierownik Wydziału Oświaty, nauczyciele szkoły oraz uczniowie "Dwójki" i ich rodzice. Trzech nauczycieli, którzy w ostatnim czasie realizowali projekt "Nowoczesna edukacja nauczycieli kluczem do sukcesu młodych Europejczyków" otrzymało certyfikaty Europass Mobility.

Realizowany projekt jest skutkiem realizacji przez nauczycieli oraz uczniów "Dwójki" Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. Celem tego planu są: zwiększenie umiejętności językowych pracowników szkoły, zwiększenie umiejętności pracowników szkoły w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i metod nauczania oraz poprawa zarządzania szkołą i projektami.

erasmus plus