Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach w ramach programu Erasmus+ w latach 2018 – 2020 realizowała autorski projekt "Nowoczesna edukacja nauczycieli kluczem do sukcesu młodych Europejczyków". Jednym z głównych założeń tego projektu było zwiększenie kompetencji i umiejętności nauczycieli oddziałów przedszkolnych poprzez udział w kursach językowych i metodycznych. W ramach tego projektu zrealizowano 8 mobilności: cztery nauczycielki wzięły udział w kursie językowym na Malcie; nauczycielka informatyki oraz robotyki wzięła udział w szkoleniu doskonalącym kompetencje cyfrowe na Malcie; dwie wychowawczynie oddziału przedszkolnego wzięły udział w szkoleniu na temat nowoczesnego nauczania, które odbyło się we Włoszech; dyrektor szkoły wziął udział w szkoleniu we Włoszech na temat przywództwa i motywowania pracowników.

Udział nauczycieli wychowania przedszkolnego w kursie językowym umożliwił wykorzystanie znajomości języka angielskiego w bieżącej pracy wychowawcy grupy przedszkolnej poprzez włączanie słownictwa w języku angielskim w codziennej pracy z dziećmi. Używanie języka angielskiego w codziennych sytuacjach zwiększyło kompetencje językowe dzieci i dało im naturalną możliwość podstawowej komunikacji w języku angielskim. Poprzez zwiększenie swoich kompetencji językowych nauczyciele mieli możliwość uczestnictwa w kursach metodycznych podnoszących ich kwalifikacje pedagogiczne.

Nauczycielka informatyki wzięła udział w szkoleniu dotyczącym wykorzystania nowoczesnych pomocy dydaktycznych z elementami robotyki. Podczas szkolenia poznała sposoby, metody i narzędzia pracy z dziećmi rozwijające u uczniów zdolności informatyczne, a także zdolności manualno – konstruktorskie. Dzięki szkoleniu i zdobytemu doświadczeniu, nauczycielka informatyki prowadziła zajęcia z robotyki w oddziałach przedszkolnych wykorzystując posiadane przez szkołę zestawy klocków LEGO.

Udział w projekcie Erasmus + pozwolił mi spotkać nauczycieli z różnych stron świata, w zajęciach uczestniczyli nauczyciele z Włoch, Ukrainy, Hiszpanii i innych krajów, którzy wspólnie chcieli poznać różne narzędzia technologii informacyjnej. Podczas kursu poznałam nowe, ciekawe sposoby prowadzenia zajęć z wykorzystaniem learning apps oraz metody tworzenia stron internetowych. W pracy zawodowej zastosowałam już niektóre poznane tam narzędzia, zarówno na lekcjach matematyki, jak i informatyki. Prowadziłam lekcje z przygotowanymi przez siebie ćwiczeniami na learning apps’ ie oraz wykorzystaniem stron internetowych do tworzenia avatarów oprócz tego staram się wprowadzać stopniowo elementy angielskiego, stosując go do pojęć matematycznych – powiedziała nauczycielka matematyki i informatyki p. Grażyna Mierska.

Wychowawczynie oddziałów przedszkolnych wzięły udział w szkoleniu metodycznym "Project and competence based learning: innovative and effective methods and tools". Dzięki temu szkoleniu nauczycielki poznały nowoczesne metody pracy z dziećmi, ciekawe narzędzia oraz pomoce dydaktyczne. Uczestniczki szkolenia rozwinęły swoją wiedzę na temat pracy projektowej, poznały narzędzia IT wykorzystywane w pracy dydaktycznej, a także poznały nowoczesne portale edukacyjne wykorzystywane w pracy zdalnej z dziećmi, co okazało się bardzo przydatne w obecnym czasie nauczania zdalnego.

Wychowawczyni oddziału przedszkolnego p. Natalia Miotk: Udział w projekcie realizowanym w ramach programu ERASMUS+ dał mi szansę nie tylko odwiedzenia obcego kraju, ale co najważniejsze dał szansę nauki języka obcego. Zajęcia były niezwykle ciekawe, uczestnictwo w zajęciach pozwoliło na przezwyciężenie barier językowych. Udział w szkoleniu metodycznym umożliwił nabycie kompetencji z zakresu uczenia opartego na metodzie projektów, wykorzystania innowacyjnych metod i narzędzi dydaktycznych, poznałam ciekawe metody i narzędzia, które można wykorzystać do efektywniejszej nauki dziecka oraz polepszenia kontaktów w relacji uczeń – nauczyciel – rodzic.

Wychowawczyni oddziału przedszkolnego p. Dorota Zaborowska: Udział w projekcie Erasmus + dał mi możliwość rozwoju zawodowego. Biorąc udział w projekcie mogłam doskonalić znajomość języka angielskiego oraz poznać nowe, ciekawe metody prowadzenia zajęć. Podczas uczestnictwa w projekcie mogłam wymienić się doświadczeniem z innym nauczycielami oraz wzbogacić swój warsztat pracy. Zdobyłam umiejętności, które pozwoliły mi na urozmaicenie zajęć dla dzieci. Dowiedziałam się jak wykorzystać ciekawe platformy edukacyjne, aby przekazać dzieciom treści w ciekawszy sposób niż dotychczas.

Dyrektor szkoły p. Piotr Kloczkowski wziął udział w szkoleniu "Coaching leadership and motivation" – Udział w szkoleniu pozwolił mi na poznanie procesów zachodzących w nowo tworzonym zespole nauczycielskim wychowawców oddziałów przedszkolnym, a także poznanie mechanizmów budowania zaufania oraz autorytetu w pracy dyrektora szkoły. Udział w szkoleniu zaowocował nawiązaniem kontaktów z nauczycielami z innych krajów europejskich i umożliwił przystąpienie do projektu "Ponadnarodowa Mobilność Uczniów" w partnerstwie ze szkołami z Niemiec i Czech.

Dzięki realizacji projektu zajęcia prowadzone z dziećmi stały się bardziej atrakcyjne, a także zwiększyły się kompetencje językowe oraz kompetencje informatyczno – matematyczne dzieci uczących się w "Dwójce".

erasmus plus