Trzy nauczycielki stoją na schodach w szkole językowej na Malcie prezentując otrzymane certyfikaty.

W dniach 20.08 – 03.09.2023 r., trzy nauczycielki z naszej szkoły: p. Edyta Słomczyńska, p. Agnieszka Szmit oraz p. Gabriela Pioch wzięły udział w dwutygodniowym kursie języka angielskiego, który odbył się na Malcie w szkole językowej CLUBCLASS w mieście St. Julians. Lekcje prowadzili znakomici wykładowcy. Każdego dnia odbywały się zajęcia, które składały się z dwóch części: gramatyki oraz konwersacji. W szkole panowała świetna atmosfera. Różnorodne środowisko kursantów wymuszało na uczestnikach konieczność porozumiewania się wyłącznie w języku angielskim, co było doskonałą zaletą skutecznej nauki języka. Dzięki nowym technologiom, pogłębianej znajomości języka angielskiego, kontakty te mogły zamienić się w przyjaźnie. Poznawanie siebie nawzajem było doskonałą okazją do rozmów i nieustannej nauki nie tylko z książki, ale i w praktyce. Otoczenie się anglojęzycznymi mediami, sklepami, osobami dostarczyło kontaktu z żywym językiem. Dzięki wyjazdowi uczestniczki uczyły się nie tylko języka angielskiego na wybranym przez siebie poziomie, ale również poznawały kulturę Maltańczyków, tradycje i zwyczaje oraz zabytki. Kursy takie jak ten, na Malcie, są bardzo ważne dla nauczycieli – poszerzają horyzonty, wzbogacają wiedzę, doświadczenie, wzmacniają europejski wymiar szkoły. Kurs zakończył się otrzymaniem przez uczestniczki certyfikatów.

Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach siedzą przy stole podczas szkoenia metodycznego we Włoszech.

W dniach 03 - 07 lipca nauczycielki z naszej szkoły: p. Anna Warmowska oraz p. Lidia Jończak, w ramach projektu ERASMUS+ Edukacja szkolna (mobilność kadry edukacji szkolnej) miały możliwość rozwijanie swoich kompetencji metodycznych w zakresie nauczania metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning) w szkole Jump Associazione Culturale w Soverato we Włoszech. Kurs miał na celu przybliżyć metodykę nauczania CLIL oraz podstawy i założenia tej metody. Zajęcia podczas kursu prowadzone były w języku angielskim.

Po części teoretycznej zajęć, która odbyła się w sali wykładowej szkoły w Soverato, kursantki wraz z grupą nauczycieli z Francji, Czech i Rumuni wzięły udział w zajęciach praktycznych, które odbyły się w różnych miejscach w miejscowości Soverato. Podczas kursu nauczycielki miały także możliwość poznania i porównania sytemu edukacji w innych krajach. Wszyscy nauczyciele w chwilach wolnych wymieniali się swoimi doświadczeniami w nauczaniu języków obcych oraz innych przedmiotów. Była to okazja do poznania również innych kultur i tradycji.

Ostatniego dnia wszyscy uczestnicy kursu otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach prezentują się do zdjęcia wraz z innymi uczestnikami szkolenia metodycznego w Hiszpanii.

W dniach 05 – 09 czerwca odbyła się kolejna mobilność naszych nauczycieli w ramach projektu "Matematyka Europejczyka – kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Trzy nauczycielki odbyły kursy metodyczne w Maladze w Hiszpanii. Pani Anna Myszk ukończyła kurs "7 Steps to Project Based Learning". Kurs koncentrował się na praktycznym uczeniu się, jednocześnie definiując i wyjaśniając teoretyczne podstawy PBL. Jest to metoda nauczania, w której uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez pracę przez dłuższy czas w celu zbadania i udzielenia odpowiedzi na trudne i złożone pytania, problemy lub wyzwania. Dzięki technikom uczenia się opartego na współpracy uczniowie w zespołach badają te istotne pytania, aby stworzyć znaczące doświadczenie edukacyjne.

Panie Małgorzata Jaworowska i Grażyna Mierska odbyły kurs "STEAM: The New Way of Teaching and Learning". Mottem tego kursu było "Learning by Doing" (nauka przez praktykę). Panie odbyły wycieczkę po wszystkich dziedzinach tworzących edukację STEAM i opracowały kilka multidyscyplinarnych projektów w odniesieniu do konkretnych dziedzin. Na koniec kursu stworzyły własny projekt STEAM korzystając z niezbędnych narzędzi programistycznych.

Oprócz wiedzy merytorycznej, zdobytej podczas kursów, nauczycielki z Dwójki miały okazję poznać region Andaluzji, pracować w międzynarodowym i międzykulturowym zespole. Poznały system edukacji Hiszpanii oraz innych krajów. Podniosły swoje kompetencje językowe oraz umiejętności społeczne.

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach obserwują zajęcia techniczne w szkole w Hiszpanii.

Troje nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w wyjazdowym szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu szkolenia kadry pedagogicznej Erasmus+ KA1, tytuł projektu "Matematyka Europejczyka – kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Wizyta w hiszpańskiej szkole została zrealizowana zgodnie z założeniami "job shadowing", czyli obserwacji pracy na podobnym stanowisku i odbyła się w dniach 8 – 12 maja 2023 r. w zespole szkół IES San Sebastián de La Gomera w Hiszpanii.

Podczas mobilności nauczyciele mieli możliwość obserwować zajęcia dydaktyczne w szkole, które swoim profilem nawiązywały do metodologii STEAM. Uczestniczyli w zajęciach matematyki, fizyki, plastyki, techniki, języków obcych i wielu innych. Obserwowali stosowane przez nauczycieli metody oddziaływania wychowawczego na uczniów, a także pracę z uczniami różnymi metodami (metoda projektu czy praca w grupach). Nasi nauczyciele poznali metody włączania w pracę szkoły uczniów z potrzebami edukacyjnymi, wychowawczymi i innymi, obserwowali zajęcia indywidualne oraz zajęcia z elementami edukacji włączającej. Obserwowali zajęcia językowe oraz zajęcia z wdrażanymi elementami dwujęzyczności (CLIL). Dzięki spotkaniom i rozmowom z nauczycielami różnych przedmiotów, nasi nauczyciele poznali system wewnętrzny pracy w szkole i organizację zajęć. W trakcie wizyty nauczyciele mieli możliwość spotkania się z dyrektorem placówki p. Ramónem Correa Magdalena, który przedstawił system edukacji w Hiszpanii, podstawy zarządzania placówką edukacyjną oraz pracę kadry zarządzającej, więc była to również możliwość porównania tego systemu z polskim systemem edukacji.

Pobyt w hiszpańskiej szkole był także doskonałą okazją do pokazania Polski, Kaszub, miasta Kartuzy i naszej szkoły nauczycielom i młodzieży hiszpańskiej. Jednocześnie nauczyciele z obu szkół zawiązali więzi współpracy, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnym projektem lub wymianą młodzieży.

Wizyta dała nauczycielom okazję do wymiany dobrych praktyk, a korzyści z udziału w mobilności staną się źródłem inspiracji do nowych ciekawych pomysłów. Najważniejszym wymiernym efektem udziału w projekcie jest rozwój oraz podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli naszej szkoły, a także otwarcie na kontakty i wymiany zagraniczne.

Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach prezentują się do zdjęcia wraz z innymi uczestnikami szkolenia językowego na Malcie.

W dniach 17 - 21 kwietnia nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach: p. Małgorzata Jaworowska, p. Anna Warmowska oraz p. Justyna Plichta, w ramach programu ERASMUS+ miały możliwość rozwijania swoich kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego podczas szkolenia w Clubclass English Language School na Malcie. Realizowały tam projekt "Matematyka Europejczyka - kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".

Nauczycielki przez pięć dni brały udział w kursie językowym. Zajęcia odbywały się od godz. 8:30 do 14:30. Lekcje prowadzone były w języku angielskim w wielonarodościowych oraz wielokulturowych grupach. Kursantki otrzymały podręczniki i zostały przydzielone do różnych grup językowych. Podczas kursu nauczycielki miały możliwość w przyjaznej atmosferze podniesienia swoich umiejętności językowych z języka angielskiego. Uczestniczki programu poszerzały wiedzę nie tylko z gramatyki, ale również intensywnie ćwiczyły wypowiedzi pisemne i ustne. Miały okazję uczestniczyć w konwersacjach w języku angielskim na różnorodne tematy. Podczas zajęć kursantki miały niebywałą okazję do poznania ludzi z różnych zakątków świata, a zarazem ich kulturę i tradycje. Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia kursu było zdanie testu z poznanego na zajęciach materiału.

Panie nauczycielki p. A. Myszk oraz p. G. Mierska w sali wykładowej podczas kursu metodycznego we Włoszech.

W dniach 03 – 07 kwietnia dwie nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach: p. Grażyna Mierska oraz p. Anna Myszk, w ramach projektu ERASMUS+ miały możliwość uczestnictwa w kursach metodycznych zorganizowanych w Soverato we Włoszech. Realizowały tam projekt "Matematyka Europejczyka – kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Kursy odbywały się w języku angielskim w wielonarodowościowych i wielokulturowych zespołach.

Pani Ania uczestniczyła w kursie "Coaching & Mentoring. Innovative technics for teachers, mentors and educators to fight drop out and motivate all". Ten kurs miał na celu dostarczenie podstawowych narzędzi, które pomogą nauczycielowi lepiej zrozumieć swoją rolę – poza byciem nauczycielem przedmiotu i zdobyć kluczowe kompetencje, aby odgrywać bardziej aktywną rolę w pomaganiu i motywowaniu uczniów. W dzisiejszych czasach bycie nauczycielem to nie tylko nauczanie, ale także pomaganie, bycie aktywnym słuchaczem i przewodnikiem dla uczniów i współpracowników. I to jest powód, dla którego bardzo ważne jest, aby być przygotowanym na wszelkiego rodzaju sytuacje, które mogą wystąpić w środowisku szkolnym. Nauczyciel wkracza w życie uczniów i wraz z rodzinami stanowi największe wsparcie.

Pani Grażyna uczestniczyła w kursie "STEM / STEAM Education. New frontiers for innovative schools". Edukacja STEAM to interdyscyplinarne podejście do nauczania, obejmujące praktyczne doświadczenia, aktywne metody pracy na zajęciach edukacyjnych, które mają na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, zarówno pod względem analitycznego i logicznego myślenia, jak i wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności emocjonalno – społecznych. Pojęcie edukacji STEAM pochodzi z języka angielskiego i oznacza połączenie różnych obszarów w edukacji: Nauki (Science), Technologii (Technology), Inżynierii (Engineering), Sztuki (Arts) i Matematyki (Mathematics). Określenie to używamy w odniesieniu do nowoczesnego, interdyscyplinarnego nauczania, które rozwija umiejętności kluczowe do podejmowania przez uczniów zawodów przyszłości.

Możliwość współpracy z nauczycielami z różnych krajów była świetną okazją do dzielenia się dobrymi praktykami oraz wymianą doświadczeń. Dała możliwość współpracy w rozwijaniu innowacji i tworzenia sieci dla przyszłych projektów. Oprócz poznana nowych metod i form nauczania nasze nauczycielki rozwinęły swoje kompetencje językowe i komunikacyjne, a także poznały kulturę, historię i tradycję regionu Kalabrii.