Drodzy Uczniowie oraz Rodzice Uczniów!

Ze względu na oddanie do użytku nowej części budynku szkoły, zmianie uległy lokalizacje następujących sal i gabinetów:

  • sekretariat - II piętro nowego budynku szkoły,
  • gabinet dyrektora szkoły, zastępców dyrektora szkoły - II piętro nowego budynku szkoły,
  • gabinet logopedii - II piętro nowego budynku szkoły,
  • gabinet pielęgniarki - II piętro nowego budynku szkoły,
  • pokój nauczycielski - parter nowego budynku szkoły.