Od listopada 2011 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego przez UE „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w gminie Kartuzy”. Pozyskane środki przez Gminę z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL z inicjatywy Pani burmistrz Mirosławy Lehman wykorzystaliśmy z wieloma szkołami na rozwój naszych dzieci. Przedsięwzięciem tym objęci są uczniowie z klas I - III, którym zaoferowaliśmy zajęcia zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi:
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami wspomagające naukę czytania i pisania, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji;
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych.

Głównym założeniem programu jest pokonywanie trudności w nauce - wyrównywanie, powtarzanie i utrwalanie wiadomości, czy też rozwijanie różnego rodzaju uzdolnień. Tego typu zajęcia w szczególności logopedyczne, gimnastyka korekcyjna są szczególnym dobrodziejstwem dla rodziców, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom pomocy w tym zakresie. Również szkoła na co dzień nie posiada środków na organizacje tak specjalistycznych zajęć w takiej ilości i dla takiej grupy uczniów. Projektem objęliśmy aż 95 % uczniów z klas I - III.

Już dziś widzimy, że systematyczna praca w małych grupach daje oczekiwane efekty. Odpowiednia atmosfera, ciekawe, urozmaicone - często w formie zabaw dydaktycznych zajęcia, motywująco wpływają na dzieci, które chętnie biorą w nich udział.

{phocagallery view=category|categoryid=78|limitstart=0|limitcount=43|pluginlink=0}