indywidualizacjaOd listopada 2011 r. zajęcia logopedyczne realizowane są w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy”.

Głównym celem zajęć jest kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń, doskonalenie wymowy już ukształtowanej, usuwanie wad wymowy oraz wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej podczas ćwiczeń. Opanowanie właściwej techniki mówienia zwiększa szanse edukacyjne dziecka, pomaga osiągnąć sukcesy szkolne, wspomaga naukę czytania i pisania, a także podnosi samoocenę i ułatwia kontakty społeczne.

Terapią logopedyczną objętych jest 27 uczniów klas I - III, którzy zostali zakwalifikowani do zajęć na podstawie przeprowadzonych badań selekcyjnych i diagnostycznych. Uczniowie kształcą poprawną wymowę poprzez ćwiczenia fonetyczne, leksykalne i gramatyczne. Specjalistycznym ćwiczeniom w wywoływaniu i utrwalaniu prawidłowo brzmiących głosek towarzyszą ćwiczenia oddechowe, gimnastyka narządów mowy, doskonalenie percepcji słuchowej, usprawnianie techniki czytania i pisania oraz wdrażanie do twórczej aktywności słownej. Uzyskiwane efekty terapii dzieci utrwalają poprzez gry i zabawy logopedyczne, zagadki, rebusy, układanki, loteryjki, gry planszowe oraz multimedialne programy logopedyczne i edukacyjne. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, zadań i zabaw, których celem jest rozbudzenie aktywności słownej oraz skuteczne wyeliminowanie trudności. Bardzo ważne w procesie terapii jest wzmacnianie u dziecka wiary we własne możliwości, dostrzeganie jego postępów i co najważniejsze – podejmowanie i kontynuowanie ćwiczeń w domu rodzinnym.