"Świetliki" to zespół teatralny działający przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach. Istnieje od 1999 roku. Opiekunem i autorką scenariuszy jest nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej p. Gabriela Jankowska. Nauczycielem wspomagającym jest p. Krystyna Gołąbek.

Zajęcia kółka teatralnego uwrażliwiają dzieci na piękno literatury, zachęcają do czytania, pobudzają zainteresowania akcją, przyzwyczajają ucznia do pełnej analizy utworu, pobudzają i stymulują przeżycia emocjonalne, wzbogacają słownictwo. "Świetliki" przygotowują inscenizacje o różnej tematyce, prezentowane podczas wielu uroczystości szkolnych, gminnych oraz na licznych konkursach. Często są to bajki, utwory humorystyczne, przepełnione żartem i dowcipem, ale bywają też pełne powagi, wprowadzające widzów w nastrój zadumy i refleksji. Scenariusze przedstawień opracowywane są na podstawie bajek, legend, utworów literackich, a przede wszystkim pomysłów i przemyśleń opiekunki zespołu.

Zespół wielokrotnie prezentował się w środowisku lokalnym. Aktywnie włącza się w życie szkoły, uświetniając różne uroczystości. Popisy aktorskie mogli też podziwiać dziennikarze z różnych krajów Europy, członkowie Towarzystwa Miłośników Kartuz, przedstawiciele władz Urzędu Gminy oraz Starostwa Powiatowego, mieszkańcy Kartuz, uczniowie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, dzieci z kartuskiego Domu Dziecka, przedszkolaki z kartuskich przedszkoli, nauczyciele regionaliści powiatu kartuskiego oraz uczniowie szkoły i ich rodzice. Co roku w okresie bożonarodzeniowym zespół gościnnie występuje w Domu Opieki Społecznej w Kobysewie. Działalność grupy teatralnej odbija się szerokim echem w mediach i prasie lokalnej. Występ "Świetlików" zarejestrowała telewizja Gdańsk oraz lokalna telewizja "Teletronik".

Bardzo dobre umiejętności aktorskie pozwoliły zespołowi osiągnąć wiele znacznych sukcesów. Zespół wielokrotnie brał udział w konkursach i przeglądach teatralnych na szczeblu gminy, powiatu i województwa, zajmując wysokie lokaty. Czołowe miejsca zdobywał między innymi: w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Sierakowicach oraz Elblągu, Wojewódzkim Turnieju Teatralnym "Niebieskie Tarcze", Powiatowym Przeglądzie Teatrów Szkolnych "Kaszëbskô Bina", Powiatowym Konkursie Amatorskich Zespołów Teatralnych i Kabaretowych, Wojewódzkim Amatorskim Konkursie Teatralnym Szkół Podstawowych "Baśń bez granic". "Świetliki" zostały też laureatem XXXIX Ogólnopolskiego Konkursu "Bliżej Teatru – Teatr 2006". Zespół występował na deskach Teatru Miniatura w Gdańsku, Teatru Miejskiego w Gdyni oraz Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Ponadto dwukrotnie reprezentował województwo pomorskie na Sejmiku Zespołów Teatralnych w Pile. Otrzymał również nagrodę Prezydenta Gdańska oraz Dyrektora Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Kuratorium Oświaty. Członkowie zespołu wielokrotnie otrzymywali nagrody indywidualne za kunszt aktorski. Ponadto biorą udział i zajmują wysokie lokaty w Konkursie Recytatorskim Prozy i Poezji Kaszubskiej "Rodnô Mòwa".