Ogłaszamy nabór do projektu ponadnarodowa mobilność uczniów – "Mali naukowcy – rozwój kompetencji matematyczno – przyrodniczych i językowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Projekt zakłada:

 1. zajęcia językowe dla uczniów (15 h zajęć doskonalących sprawność mówienia i rozumienia ze słuchu w komunikacji codziennej)
 2. przygotowanie pedagogiczne (2h)
 3. przygotowanie kulturowe (3h)
 4. dwa wyjazdy 10 uczniów wraz z dwoma opiekunami do Słowenii na 5-dniowe zajęcia w szkole podstawowej w miejscowości w Słowenii.

termin I wyjazdu: 5 lub 6 października 2019 r. Zajęcia merytoryczne w szkole – 7.10.2019 r. – 11.10.2019 r. Powrót 12 lub 13.10.2019 r. (daty wyjazdu i powrotu do Kartuz zostaną podane po dokonaniu wyboru środka transportu na trasie Kartuzy - Warszawa i Warszawa - Kartuzy)

termin II wyjazdu 21.03.2020 lub 22.03.2020 - 28.03.2020 lub 29.03.2020; Zajęcia merytoryczne w szkole – 23.03.2020 r. – 27.03.2020 r. (daty wyjazdu i powrotu do Kartuz zostaną podane po dokonaniu wyboru środka transportu na trasie Kartuzy - Warszawa i Warszawa - Kartuzy)

koszt: wyjazd bezpłatny

opiekunowie: 2 nauczycieli

ilość uczniów: 10 uczniów w I wyjeździe i 10 osób w II wyjeździe

Celem wyjazdu jest:

 • wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów (matematyczno – przyrodniczych)
 • wzmocnienie kompetencji językowych
 • rozwijanie umiejętności uczenia się
 • zdobycie i pogłębienie umiejętności związanych z obszarem działań projektowych
 • planowanie i praca w międzynarodowej grupie
 • budowanie relacji społecznych
 • doskonalenie umiejętności z dziedziny TIK
 • niwelowanie barier i przeszkód

Zagadnienia projektowe wpisują się w podstawę programową i wpływają na rozwój osobisty jak i przyszłe zatrudnienie, gdyż promują aktywne obywatelstwo europejskie.

Środki na realizację projektu pozyskane zostały przez dyrekcję szkoły: p. Piotra Kloczkowskiego i p. Andrzeja Karczewskiego, którzy napisali projekt w lutym 2019 r. Udało nam się pozyskać kwotę 103 000 zł na realizację szkoleń i mobilności 2 grup uczniów - po 10 uczniów każda. W rekrutacji do projektu brane będą pod uwagę między innymi: średnia ocen, ocena z j. angielskiego i z zachowania oraz autoprezentacja w formie pisemnej. Zgłoszenia uczniów będą przyjmowane do 13.09.2019 r. Proszę zgłaszać chęć udziału w projekcie do sekretariatu.

Zachęcam do udziału w projekcie.

 

 

pmu