W dniu 14 listopada w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach odbyło się podsumowanie realizacji przedsięwzięcia "Mali naukowcy – rozwój kompetencji matematyczno – przyrodniczych i językowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach" (program Ponadnarodowa Mobilność Uczniów) – projekt zakłada realizację wyjazdu dwóch grup 10 uczniów do szkoły podstawowej w Słowenii, gdzie uczniowie będą realizować zajęcia edukacyjne w formie zajęć projektowych; jeden wyjazd odbył się w październiku 2019 r., a drugi wyjazd odbędzie się w marcu 2020 r.

Na "Dzień Europejski" przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Kartuz p. Mieczysław Grzegorz Gołuński, p. Elżbieta Rejter – kierownik Wydziału Oświaty, nauczyciele szkoły oraz uczniowie "Dwójki" i ich rodzice. Podczas spotkania uczniowie, którzy zrealizowali mobilność do Słowenii otrzymali certyfikaty udziału w projekcie oraz materiały dydaktyczne.

pmu