matematykaW roku szkolnym 2016 / 2017 nasza szkoła przystąpiła do projektu "Pozwólmy dzieciom odczarować matematykę". Badania dotyczą dziecięcych strategii rozwiązywania tekstowych zadań matematycznych i obejmują trzecioklasistów. W listopadzie nasi uczniowie z wszystkich klas trzecich (jednej eksperymentalnej oraz dwóch kontrolnych) napisali wstępny test matematyczny sprawdzający ich umiejętności. Klasa eksperymentalna, przez okres około sześciu miesięcy, będzie pracowała z zadaniami nietypowymi w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo. Przerobione przez dzieci karty pracy zostaną poddane analizie. Po tym okresie uczniowie z wszystkich klas trzecich ponownie napiszą test sprawdzający. Po zakończeniu projektu szkoła otrzyma informacje zwrotne, dotyczące wyników w zakresie rozwiązywania matematycznych zadań nietypowych dotyczących poszczególnych klas. Mamy nadzieje, że udział w projekcie okaże się ciekawą przygodą, a zarazem pomoże wielu uczniom rozwinąć ich zainteresowania i umiejętności matematyczne.

Projekt jest prowadzony przez Uniwersytet Warmińsko -Mazurski, Uniwersytet Gdański oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.