etwinningW tym roku nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do międzynarodowego programu eTwinning (http://www.etwinning.pl). Przy pomocy nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych, które na co dzień wykorzystuje nasza szkoła, nawiązaliśmy współpracę ze szkołami ze Słowenii i Szwecji.

Uczniowie klas piątych z wielkim zaangażowaniem pracują nad powodzeniem projektu "Tell me your story". Celem projektu jest nauka języka angielskiego oraz rozwijanie umiejętności czytania książek w języku polskim. Uczniowie podczas roku szkolnego przeczytają trzy wybrane książki napisane w ich języku ojczystym. Następnie zaprezentują ich fabułę kolegom z zagranicy za pomocą różnorodnych technik artystycznych. Będziemy tworzyć komiksy, prezentacje i przedstawienia teatralne.

Zgodnie z ustalonym planem, uczniowie realizują kolejne etapy projektu posługując się językiem angielskim. Do tej pory zaprezentowali naszą szkolę oraz siebie. Ponadto sami poczytali oraz posłuchali ciekawostek na temat życia codziennego naszych partnerów z projektu.

W trakcie projektu uczniowie rozwijają swoje umiejętności językowe oraz informatyczne. Wykorzystują takie narzędzia jak prezentacje multimedialne oraz narzędzia komunikacyjne za pomocą platformy TwinSpace. Jeśli zajdzie taka potrzeba i chęć ze strony uczniów, będzie miała miejsce również komunikacja przy pomocy komunikatora Skype. Uczniowie chętnie biorą udział w projekcie, angażują się i czerpią naturalną radość z poznawania świata. Ponadto są świadomi tego, że są częścią Wspólnoty Europejskiej i że warto uczyć się języków obcych.

Opiekunem merytorycznym projektu jest nauczycielka języka angielskiego - p. Agata Gańska.