Dzieci uczestniczące w szkolnym turnieju szachowym stoją i prezentują się do zdjęcia.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach "Copernicus" jest autorem i realizatorem cyklicznego projektu wychowawczo – edukacyjnego "Szachy – przygodą Twojego życia". Projekt skierowany jest do uczniów z klas 1 - 8. Prowadzenie zajęć szachowych ma na celu zmotywowanie dzieci do większej aktywności intelektualnej, zwiększenie integracji w grupie rówieśniczej, promowanie zdrowego stylu życia. Udział w zajęciach umożliwia wykształcenie u dzieci w trakcie procesu kształcenia i wychowania nawyków systematycznego uczestnictwa przez całe życie w różnorodnych formach własnego doskonalenia się. Realizacja projektu ułatwia dzieciom nawiązywanie kontaktów z innymi uczestnikami projektu oraz ułatwia nawiązywanie w przyszłości właściwych relacji w grupie rówieśniczej. Projekt kończy się organizacją turnieju szachowego.