Ponad 4 mln zł powędruje do 12 gminnych szkół podstawowych na dodatkowe zajęcia i pomoce naukowe. To efekt projektu "Szkoła daje więcej. Zajęcia rozwijające dla uczniów szkół podstawowych Gminy Kartuzy", który Gmina Kartuzy realizować będzie w latach 2014 - 2015.

Warto podkreślić, że uzyskane wsparcie pochodzi z projektu realizowanego w trybie konkursowym ze środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To największe dofinansowanie unijne w historii projektów oświatowych w gminie Kartuzy.

Kilka tysięcy dodatkowych godzin przewidziano na zajęcia ogólnorozwojowe m.in. z technik szybkiego czytania. Oprócz tego uczniowie szkół podstawowych będą mieli możliwość wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach z j. angielskiego, j. niemieckiego czy gimnastyki korekcyjnej. Zapewniona zostanie również opieka logopedyczna. Dodatkową atrakcją będą zajęcia sportowe rozwijające zainteresowania i pasje. Nie zabraknie też zajęć wspierających umiejętności matematyczne, m.in. poprzez naukę gry w szachy.

To jednak jeszcze nie wszystko. W trakcie realizacji projektu w każdej szkole odbędzie się piknik naukowy z okazji święta nauki. Dodatkowo 144 uczniów wraz z 12 nauczycielami skorzysta z obozów językowych. Na tym nie kończą się dobre wiadomości. Dzięki funduszom unijnym szkoły wzbogaca się także o nowy sprzęt. Każda placówka otrzyma zestaw, w którego skład wejdą: tablica multimedialna, projektor, wizualizer, laptop oraz komputer stacjonarny.

Szkoły wyposażone zostaną także w system ułatwiający prowadzenie zajęć z języków obcych . W jego skład wejdą m. in. zestawy słuchawek z mikrofonem wraz z oprogramowaniem. Zakupione zostaną także inne pomoce dydaktyczne.

Założone grupy w jakich zajęcia będą realizowane w naszej szkole:

  • zajęcia rozwijające z języka angielskiego (klasy 6: 4 grupy i klasy 5: 2 grupy)
  • zajęcia rozwijające z języka niemieckiego (klasy 6: 1 grupa, klasy 5: 2 grupy, klasy 4: 2 grupy i klasy 3: 1 grupa)
  • zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne poprzez grę w szachy (klasa 5a: 1 grupa, klasy 5b i 5c: 1 grupa i klasy 4: 1 grupa)
  • zajęcia taneczno - ruchowe (klasy 4 - 6)
  • koszykówka chłopców (klasy 4 - 6)
  • siatkówka dziewcząt (klasy 4 - 6)
  • gimnastyka korekcyjna (klasy 1 - 3)
  • doradztwo zawodowe (klasy 1 - 6)
  • zajęcia logopedyczne (klasy 1 - 3)
  • techniki szybkiego czytania (klasy 5 - 6: 6 grup, klasy 3 - 4: 6 grup)