ubezpieczenie

Uprzejmie informujemy, że ani Dyrektor Szkoły, ani Rada Rodziców nie ma uprawnień do zawierania umów w Państwa imieniu na ubezpieczenie dzieci. To Rodzic dobrowolnie zawiera umowę na ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) korzystając z wybranej przez siebie oferty. Zatem jeśli Rodzic chce, aby dziecko było objęte takim ubezpieczeniem, powinien zawrzeć taką umowę z dowolnym ubezpieczycielem. Chcąc ułatwić Państwu procedurę ubezpieczenia dziecka, będziemy na naszej stronie internetowej zamieszczać oferty towarzystw ubezpieczeniowych, które z taką propozycją się do nas zwrócą. Mogą Państwo skorzystać z ich oferty lub ubezpieczyć dziecko w innym towarzystwie. Przedstawione oferty dają szeroki wachlarz możliwości, z których mogą Państwo skorzystać w zależności od potrzeb.

  • ALLIANZ - ubezpiecz dziecko TUTAJ,
  • COMPENSA - ubezpiecz dziecko TUTAJ (hasło: 889990) lub TUTAJ,
  • GENERALI - ubezpiecz dziecko TUTAJ (kod rabatowy: 91124),
  • GESTUM BROKER - ubezpiecz dziecko TUTAJ (kod dostępu: DZIECKO2022),
  • INTERRISK - ubezpiecz dziecko TUTAJ (kod rabatowy: 6y45w) lub TUTAJ (kod rabatowy: 03/3449/001),
  • PZU - ubezpiecz dziecko TUTAJ,
  • SIGNAL IDUNA - ubezpiecz dziecko TUTAJ (kod rabatowy: MR35071),
  • UNIQA - ubezpiecz dziecko TUTAJ (kod rabatowy: SZKOLNE10),
  • WARTA - ubezpiecz dziecko TUTAJ (kod rabatowy: EKSTRALATO),
  • WIENER - ubezpiecz dziecko TUTAJ (kod rabatowy: EDUKACJA),