ubezpieczenie

Uprzejmie informujemy, że ani Dyrektor Szkoły, ani Rada Rodziców nie ma uprawnień do zawierania umów w Państwa imieniu na ubezpieczenie dzieci. To Rodzic dobrowolnie zawiera umowę na ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) korzystając z wybranej przez siebie oferty. Zatem jeśli Rodzic chce, aby dziecko było objęte takim ubezpieczeniem, powinien zawrzeć taką umowę z dowolnym ubezpieczycielem. Chcąc ułatwić Państwu procedurę ubezpieczenia dziecka, będziemy na naszej stronie internetowej zamieszczać oferty towarzystw ubezpieczeniowych, które z taką propozycją się do nas zwrócą. Mogą Państwo skorzystać z ich oferty lub ubezpieczyć dziecko w innym towarzystwie. Przedstawione oferty dają szeroki wachlarz możliwości, z których mogą Państwo skorzystać w zależności od potrzeb.

  • COMPENSA - ubezpiecz dziecko TUTAJ,
  • EURO26 - ubezpiecz dziecko TUTAJ (kod rabatowy: EURO26KM),
  • GENERALI - ubezpiecz dziecko TUTAJ (kod rabatowy: 91124),
  • GESTUM BROKER (TUZ UBEZPIECZENIA) - ubezpiecz dziecko TUTAJ (kod dostępu: NNWALLIANZ2023),
  • GESTUM BROKER (ALLIANZ) - ubezpiecz dziecko TUTAJ (kod dostępu: DZIECKO2023),
  • INTERRISK - ubezpiecz dziecko TUTAJ (kod rabatowy: m5as3),
  • PZU - ubezpiecz dziecko TUTAJ lub TUTAJ,
  • UNIQA - ubezpiecz dziecko TUTAJ (kod rabatowy: SZKOLNE10),
  • WARTA - ubezpiecz dziecko TUTAJ,
  • WIENER - ubezpiecz dziecko TUTAJ.