Logo programu Wzmocnij Swoje Otoczenie.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach "Copernicus" jest jednym z laureatów IV edycji programu dobrosąsiedzkiego "WzMOCnij swoje otoczenie". Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi zmodernizowana zostanie czytelnia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach – zostanie zainstalowanych 6 nowoczesnych stanowisk komputerowych z dostępem do bezpiecznego Internetu OSE. W ten sposób w szkole powstanie przestrzeń do samorozwoju uczniów, którzy będą mieli możliwość przygotowywania się do zajęć, korzystania z bezpiecznego Internetu, a także do pracy własnej nauczycieli szkoły.

Program "WzMOCnij swoje otoczenie" to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

WSO PSE

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl.