mfundacja mobiusSzkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach programu grantowego „mPotęga”, prowadzonego przez mBank. Projekt „Dwójki” znalazł się wśród 185 najlepszych projektów wybranych przez komisję konkursową spośród 598 zgłoszonych pomysłów.

Projekt "Od matematyki do robotyki" zakłada zastosowanie robotów "Ozobot" jako narzędzi do rozwiązywania zadań / problemów matematycznych. Jest to innowacyjny sposób przekazywania wiedzy i umiejętności matematycznych. Dzięki takiej metodzie uczniowie łatwiej przyswoją poznawaną wiedzę oraz ją zapamiętają. Zastosowana metoda pracy z uczniami to metoda eksperymentu, w której uczniowie sami wybierają metodą prób i błędów najlepszy sposób dojścia do rozwiązania.

Celem projektu jest wdrażanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, pokazywanie użyteczności matematyki w otaczającym nas środowisku, rozwijanie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej i dynamicznej. Udział w projekcie pozwoli na budzenie zainteresowań w kierunku pracy naukowo – badawczej, poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej uczniów przez zastosowanie nowoczesnych technik nauczania, by zapewnić wszechstronny rozwój dziecka.

Projekt będzie realizowany od września do grudnia 2018 r. W ramach projektu we wrześniu zostaną utworzone dwie grupy uczniów chętnych do rozwijania swoich matematycznych umiejętności.