Konkurs jest całoroczny, w jego ramach dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej zdobywają punkty w trzech kategoriach: Mistrz Dobrego Zachowania, Mistrz Aktywności na Zajęciach, Mistrz Porządku. Osoba, która otrzyma najwięcej tytułów Mistrza... zostaje Świetliczakiem Roku.

Celem konkursu jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań, zachęcanie do aktywnego udziału w różnorodnych zajęciach świetlicowych, rozwijanie zainteresowań i zdolności.

W dniu 12 czerwca 2017 r. komisja w składzie: Ewa Reglińska – kierownik świetlicy, Krystyna Gołąbek – wychowawca świetlicy, Małgorzata Klinkosz – Anioła – wychowawca świetlicy wyłoniła zwycięzców konkursu.

W poszczególnych kategoriach tytuły otrzymali:

  • Mistrza Dobrego Zachowania – Zuzanna Kobiela z klasy IIa,
  • Mistrza Porządku – Milena Kaczorowska z klasy IId,
  • Mistrza Aktywności na Zajęciach – Kalina Szostek z klasy Ia,
  • Świetliczaka Roku – Łucja Kowalczuk z klasy IIa.

Dyplomy i nagrody rzeczowe zdobywcom tytułów Mistrza i Świetliczaka Roku zostaną wręczone na uroczystym apelu z okazji zakończenie roku szkolnego.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!