{phocagallery view=category|categoryid=841|limitstart=0|limitcount=4|pluginlink=1}

Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, zgodnie z polską tradycją przed Dniem Wszystkich Świętych pod opieką wychowawców porządkowali na cmentarzu groby zasłużonych dla Kaszub i Kartuz. Klasa Va uporządkowała mogiłę żołnierzy poległych w 1939 roku, jako wyraz szacunku zapalono symboliczne znicze pamięci, złożono kwiaty oraz minutą ciszy uczczono ich pamięć.

Uczniowie klas VI uczący się języka kaszubskiego uporządkowali grób Aleksandra Majkowskiego, zapalili znicz, złożyli kwiaty i odczytali wiersza Henryka Hewelta "Dzéń Zôdëszny", poetycką modlitwę za zmarłych. Odwiedzając miejsca wiecznego spoczynku wszyscy zachowali należytą powagę, każdy bowiem zdaje sobie sprawę, jak ważna jest pamięć o osobach, których już z nami nie ma, bo "człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o Nim".