Niedawno usłyszeliśmy dzwonek rozpoczynający rok szkolny, a już zabrzmiał dzwonek kończący rok nauki. Najpierw klasy szóste wieczorkiem dyskotekowym pożegnały się ze szkołą. Rodzice przygotowali dla dzieci wspaniały poczęstunek oraz muzykę, przy której świetnie się bawili. Natomiast w czwartek nadszedł czas na bardziej oficjalne pożegnanie. Była część artystyczna, listy gratulacyjne dla rodziców, podziękowania. Ważnym punktem było wręczenie nagród dla olimpijczyka, prymusa, społecznika i najlepszego sportowca. Otrzymali je w tym roku:

  • olimpijczyk roku - Nikodem Paszki,
  • prymus roku - Wiktoria Wenzel,
  • społecznik roku - Amelia Leszkowska,
  • sportowiec roku - Kacper Adamczyk.

Nagrodę dodatkową dla prymusa od burmistrza Kartuz otrzymała Wiktoria Wenzel. Wręczył ją zastępca burmistrza pan Tomasz Belgrau.

24 czerwca oficjalnie został zakończony rok szkolny. Uczniowie otrzymali świadectwa, jedni z czerwonym paskiem, inni zwykłe. Na zakończenie wychowawcy omówili z uczniami jak bezpiecznie spędzić wakacje. Szczęśliwi uczniowie rozpoczęli labę.

Wszystkiego dobrego!!! Cali, i zdrowi wracajcie we wrześniu do szkoły!