{phocagallery view=category|categoryid=430|limitstart=0|limitcount=4|pluginlink=1}

"Woda – źródłem życia" – pod takim hasłem od marca do czerwca w szkole prowadzono kampanię edukacyjną „Studnia dla Południa - włącz i działaj na rzecz prawa do wody". Kampania prowadzona była w ramach programu "Pajacyk" pod patronatem Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH). Celem akcji było:

  • uświadomienie znaczenia wody w życiu codziennym
  • motywowanie do oszczędzania wody
  • ukazanie problemów z dostępem do wody pitnej, na przykładzie krajów afrykańskich Somalii i Sudanu Południowego.

W ramach kampanii prowadzono zajęcia edukacyjne podczas zajęć kółka przyrodniczego, podczas zajęć w świetlicy szkolnej, opublikowano artykuły w gazetce szkolnej. Przeprowadzono także wśród uczniów dobrowolną zbiórkę środków finansowych na budowę ujęć wodnych w Somalii.

Jednym z elementów akcji był szkolny konkurs na pracę plastyczną oraz na prezentację multimedialną. Prace poruszały temat oszczędzania wody, problem dostępu do wody w krajach słabo rozwiniętych, stosowanie wody w przemyśle i gospodarstwach domowych.

W konkursie plastycznym w kategorii klas I – II nagrody otrzymali: Hubert Macholla Ib, Zuzanna Stachowiak IIa, Agata Bielecka IIc; w kategorii klas III – IV nagrody otrzymali: Weronika Apostoł IVa, Izabela Lejkowska i Julita Niciejewska IVa, Zuzanna Jereczek IVb.

Pokaz prezentacji multimedialnych odbył się podczas apeli miesiąca w maju i czerwcu. Autorami zwycięskich prac byli:

  • klasa Va – Krzysztof Wica, Jakub Adamczyk, Szymon Bergański, Amelia Fijałkowska, Weronika Golnau, Mikołaj Janikowski, Aleksandra Makurat, Oliwer Wroniak;
  • klasa Vb – Damian Petta, Kacper Goitowski, Weronika Janikowska, Maksymilian Zarach;
  • klasa VIa – Julian Janicki;
  • klasa VIb – Artur Grądzki;
  • klasa VIc – Jan Duda.

Problem zanieczyszczeń wody oraz dostępu do niej przedstawiliśmy całej społeczności szkolnej podczas Kaszubskiej Majówki w przedstawieniu pt. "Woda – źródłem życia". Aktorami przedstawienia byli uczniowie z klasy IIIb. Słowa piosenki "SOS moja planeta ziemia woła Cię..." długo brzmiała w uszach uczestników festynu.