{phocagallery view=category|categoryid=257|limitstart=0|limitcount=5|pluginlink=1}

Nasi uczniowie z klas piątych 14 czerwca, pod opieką pani Magdaleny Kobieli z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kartuzach na warsztatach zorganizowanych w szkole, poznawali prawa dziecka, ucznia a także swoje obowiązki. Podczas trwania zajęć uczniowie wykonali plakaty, które przedstawiały różne sytuacje związane z prawami i obowiązkami dziecka. Wiedzą już, że mają, np. prawo do wypoczynku, zabawy czy zdobywania wiedzy. Prace, które uczniowie wykonali podczas warsztatów, zostały wyeksponowane na parterze i kaźdy może je oglądać. Są także przypomnieniem dla tych, którzy nad nimi pracowali.

{phocagallery view=category|categoryid=256|limitstart=0|limitcount=5|pluginlink=1}

10 czerwca w bibliotece szkolnej uczniowie z oddziałów przedszkolnych uczestniczyli w przedstawieniu "Z Makuszyńskim przez świat". Dzieci poznały najbardziej znane postacie z książek tego pisarza: Koziołka Matołka, małpkę Fiki - Miki oraz Jacka i Placka. Klaskały w rytm piosenki "Kto ukradł księżyc". Głosów bajkowym figurkom użyczyły uczennice z aktywu bibliotecznego: Julia Rybakowska, Monika Hilbrycht, Kamila Kolka, Oliwia Formela i Agata Stefanowska.

{phocagallery view=category|categoryid=248|limitstart=0|limitcount=5|pluginlink=1}

3 czerwca było w szkole wesoło, gwarnie i sportowo, a to za sprawą święta, jakie miały dzieci, czyli Dzień Dziecka. W tym dniu szkoła przywitała ich słodkościami w postaci pysznych lodów. Jak dzień dziecka, to zawody sportowe i zdrowa rywalizacja. Rywalizowały ze sobą dziewczęta w siatkówce rzucanej i chłopcy w grze w piłkę nożną. Jedni, drugim kibicowali z całej siły. Efekty kibicowania były wspaniałe. Każda klasa stanęła na podium. Oto wyniki:

siatkówka rzucana dziewczyn

  • wśród klas IV - I miejsce - IVb, II miejsce - IVa,
  • wśród klas V - I miejsce - Va, II miejsce - Vc, III miejsce - Vb,
  • wśród klas VI - I miejsce - VIb, II miejsce - VIc, IIIm - VIa.

piłka nożna chłopców

  • wśród klas IV - I miejsce - IVb,II miejsce - IVa,
  • wśród klas V - I miejsce - Va, II miejsce - Vc, III miejsce - Vb,
  • wśród klas VI - I miejsce - VIb, II miejsce - VIc, III miejsce - VIa.

Wszystkim gratulujemy zwycięstwa! W tym dniu liczyła się dobra zabawa i wspólne spędzenie czasu w gronie koleżanek i kolegów.

{phocagallery view=category|categoryid=255|limitstart=0|limitcount=5|pluginlink=1}

W dniu 6 czerwca w Zespole Szkół w Kiełpinie odbył się Międzyszkolny Konkurs Informatyczny. Naszą szkołę reprezentowała dwuosobowa drużyna: Patryk Lange i Michał Bałenkowski, która wywalczyła II miejsce dla naszej szkoły.

{phocagallery view=category|categoryid=250|limitstart=0|limitcount=5|pluginlink=1}

3 czerwca 2013 roku, kiedy Dzień Dziecka obchodziliśmy w naszej szkole, dzieci z oddziałów przedszkolnych zostały obdarowane lodami i słodkościami oraz miło i aktywnie spędziły ten dzień na świeżym powietrzu.

{phocagallery view=category|categoryid=254|limitstart=0|limitcount=5|pluginlink=1}

W dniach 8 – 9 czerwca w ścianach kartuskiej "Dwójki" odbyła się uroczystość z okazji XV – lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego "MAT", połączona z XIV Otwartym Integracyjnym Turniejem Szachowym o "Puchar Stolema" oraz zakończeniem Ligi Juniorów Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego za rok 2013.
Prezes Klubu Tadeusz Rek serdecznie powitał na uroczystości Jubileuszu zawodników, trenerów, opiekunów, przyjaciół i działaczy Klubu, pracowników Szkoły, szacownych gości, a w szczególności: Senatora RP Romana Zaborowskiego, przewodniczącą Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa Pomorskiego Danutę Rek, dyrektor Kuratorium Oświaty w Kościerzynie Halinę Uchman, burmistrza Kartuz Mirosławę Lehman, przedstawiciela powiatu kartuskiego Mirosława Szutenberga, ks. kanonika Piotra Krupińskiego, komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Kartuzach Edmunda Kwidzińskiego, byłego burmistrza Gminy Kartuzy Kazimierza Borzestowskiego, dyrektora szkoły Piotra Kloczkowskiego, sponsorów oraz przedstawicieli mediów. Przedstawił również krótką historię działalności UKS „MAT".
Klub powstał w sierpniu 1998 roku z inicjatywy rodziców uczniów Szkoły z sukcesem uprawiających szachy oraz wojewódzkich działaczy szachowych, a także dyrektor Danuty Rek, która po wygranym konkursie rozpoczęła zarządzanie szkołą.Od początku Klub był ściśle związany z działalnością Szkoły, a jego troską było jak najszersze szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie szachowym, zdobywanie przez nich kategorii szachowych oraz uczestnictwo w prestiżowych turniejach i festiwalach szachowych w Polsce i zagranicą. Taka działalność doskonale wspierała edukację uczniów, a poprzez trening umysłowy wpływała na rozwój, kształtowała pamięć, koncentrację uwagi, logiczne myślenie oraz pozytywne cechy charakteru i sportowe zachowanie. Pierwszym prezesem UKS MAT został przewodniczący ówczesnej Rady Rodziców Jarosław Paczoska, a następnie aż do dnia dzisiejszego Tadeusz Rek. Wokół klubu skupiła się grupa działaczy i nauczycieli, którzy całkowicie ofiarnie i bezinteresownie przez 15 lat pracowali na rzecz szkolenia szachistów, rozwoju i promocji sportu szachowego – Tadeusz Rek, Danuta Rek, Mirosława Kryszewska, Zdzisław Potapiński, Elżbieta Pawłowska, Piotr Chistowski, Anna Bladowska, Joanna Bemowska, Wioletta Stoltmann oraz rodzice. Formy szkolenia były bardzo atrakcyjne, prowadzone przez nauczycieli szkoły, ale także utytułowanych polskich trenerów na terenie Szkoły i podczas wyjazdów na obozy i szkolenia, a także podczas międzynarodowych festiwali szachowych, w których nasi zawodnicy uczestniczyli np. w Rowach, Krakowie. Zarząd pozyskiwał również środki finansowe na organizację wakacji z szachami dla sumiennie trenujących szachistów oraz na wyjazdy na prestiżowe imprezy szachowe organizowane przez Polski ZwiązekSzachowy. Przez szereg lat szkolna drużyna była drużynowym mistrzem w szachach w województwie, a członkowie klubu co roku kwalifikowali się do Indywidualnych Mistrzostw Polski w Szachach. Ponadto nasi szachiści zajmowali indywidualnie czołowe lokaty w województwie i byli członkami kadry województwa pomorskiego. Szachiści naszej Szkoły to przeważnie prymusi w nauce, natomiast absolwenci są studentami prestiżowych uczelni i doskonale sobie radzą w życiu. Zarząd Klubu, przy współpracy ze Szkołą, od pierwszego roku działalności, już piętnasty rok jest organizatorem trzech międzywojewódzkich / międzynarodowych, otwartych turniejów szachowych: Otwartego Szachowego Turnieju Siedmiu Gwiazd, Otwartego Szachowego Turnieju Kopernikowskiego i Festiwalu Szachowego o Puchar Stolema. Turniejom tym, a w szczególności Festiwalowi Szachowemu o „Puchar Stolema", przez wszystkie lata działalności Klubu, patronował marszałek województwa pomorskiego najpierw Jan Kozłowski, obecnie Mieczysław Struk. Promocja, organizacja, pozyskanie funduszy, przeprowadzenie tych imprez wymagało od organizatorów ogromnego wysiłku i zaangażowania. Są to największe w naszym regionie imprezy szachowe, w których bardzo licznie uczestniczą dzieci i młodzież oraz wielu dorosłych utytułowanych szachistów o wysokich rankingach, często międzynarodowych, nie tyko z województwa pomorskiego. Turnieje organizowane na terenie Szkoły są też wpisane w kalendarzu imprez Wojewódzkiego Związku Szachowego. Dzięki tej wieloletniej, systemowej działalności Klubu, Szkoła, a także Kartuzy są postrzegane przez środowisko szachowe w Polsce, jako prężny ośrodek sportu szachowego. To doskonała promocja Szkoły, miasta i regionu.
Jubileusz to okazja do podziękowań oraz nagrodzenia ofiarnej pracy działaczy szachowych. Polski Związek Szachowy postanowił uhonorować odznaczeniami resortowymi następujących działaczy Klubu: brązową odznaką Piotra Chistowskiego, srebrną odznaką Joannę Bemowską, Annę Bladowską, Wiolettę Stoltmann i Mirosławę Kryszewską, natomiast złotą odznaką Danutę Rek, Elżbietę Pawłowską i Zdzisława Potapinskiego.
W podziękowaniu za wspieranie działalności Klubu na przestrzeni lat pamiątkowe statuetki przekazano: senatorowi RP Romanowi Zaborowskiemu, marszałkowi województwa pomorskiego Mieczysławowi Strukowi, radnej województwa pomorskiego Danucie Rek, dyrektor Kuratorium Oświaty w Kościerzynie Halinie Uchman, staroście powiatu kartuskiego Janinie Kwiecień, burmistrz Kartuz Mirosławie Lehman, byłym burmistrzom: Andrzejowi Kruszyńskiemu, Grzegorzowi Gołuńskiemu i Kazimierzowi Borzestowskiemu, komendantowi Powiatowej Straży Pożarnej w Kartuzach Edmundowi Kwidzińskiemu, sponsorom: Eugeniuszowi Stoltmann, Przemysławowi Sosnowskiemu, Marianowi Lulkiewiczowi, Wojciechowi Grzenkowiczowi, Jackowi Wrońskiemu, Wojciechowi Czerwińskiemu, Leszkowi Pykosz, Januszowi Potrykus, dyrektorowi SP2 Piotrowi Kloczkowskiemu, a ponadto działaczom Klubu: Elżbiecie Pawłowskiej, Mirosławie Kryszewskiej, Zdzisławowi Potapińskiemu, Joannie Bemowskiej, Annie Bladowskiej, Wioletcie Stoltmann, Andrzejowi Karczewskiemu.
Następnie głos zabrali zebrani goście. Burmistrz Gminy Kartuzy pogratulowała prezesowi klubu wspaniałych osiągnięć oraz wręczyła prezent z okazji XV – lecia Klubu. Senator Rzeczpospolitej Polskiej Roman Zaborowski serdecznie pogratulował działaczom Klubu dotychczasowych osiągnięć oraz Jubileuszu, a następnie dokonał otwarcia turnieju.
Zarząd oraz sędziowie jak zawsze zapewnili dobrą organizację gier turniejowych i życzliwą atmosferę. Podczas dwudniowej rywalizacji dzięki długim partiom szachiści mieli możliwość podniesienia kategorii szachowych.

WYNIKI TURNIEJÓW:

Turniej A - „OPEN"
I miejsce - Wiesław Libura
II miejsce - Krzysztof Tyda
III miejsce - Marian Brylowski

 

Turniej „B" - zawodnicy grali o możliwość zdobycie III lub II kategorii szachowej:
I miejsce - Dymitr Ostrowski
II miejsce - Piotr Bekier
III miejsce - Nikodem Paszki
Dwóch zawodników zdobyło trzecią kategorie: Piotr Bekier, Franciszek Kowalczyk.
Wśród dziewcząt pierwsza miejsce zajęła Maja Walkusz.

 

Turniej „C" - zawodnicy grali również o możliwość podniesienia kategorii do IV:
I miejsce - Lobaczewski Hubert
II miejsce - Czaja Łukasz
III miejsce - Wenglikowski Alan
Cała trójka zdobyła IV kategorie szachową.

 

Turniej „D":
W kategorii dziewcząt
I miejsce - Maciąg Faustyna
II miejsce - Natalia Makurat
III miejsce - Paulina Grądzka
Zwyciężczyni zdobyła V kategorie szachową.

W kategorii chłopców
I miejsce - Krzysztof Szparaga
II miejsce - Gabriel Maciąg
III miejsce - Rafał Okrój
Wszyscy zdobyli V kategorię szachową

W turnieju przedszkolaków
I miejsce - Hanna Miszk
II miejsce - Wiktoria Końiczyło
III miejsce - Marta Okrój

Wśród chłopców zwyciężył Gustaw Smętek.

 

Równolegle odbywały się dwa ostatnie mecze Ligi Juniorów PWZ Szach. Startowało 8 sześcio - osobowych zespołów. Tytuł mistrza juniorów Województwa pomorskiego zdobyła drużyna
Korsarza Gdynia, II miejsce zajęła drużyna UKS Skoczek Tczew, a III miejsce - UKS Korona Gdańsk.

8 i 9 czerwca w kartuskiej „Dwójce" były prawdziwym świętem królewskiej gry jakim są szachy.

Szachy to poezja walki, rozumu i woli.
Pablo Neruda

{phocagallery view=category|categoryid=249|limitstart=0|limitcount=5|pluginlink=1}

Dnia 3 czerwca 2013 r. uczniowie uczący się języka kaszubskiego z kl. Ic i IIb z okazji Dnia Dziecka wybrali się do Szymbarku, aby zwiedzić obiekty znajdujące się na terenie Centrum Edukacji i Promocji Regionu. Jest to bardzo urokliwe miejsce, które w znacznym stopniu wzbogaciło wiedzę uczniów o regionie. Utrwalili wiadomości zdobyte podczas szkolnych zajęć, a oprócz tego poznali nowe, ciekawe tajniki dotyczące naszej "Małej Ojczyzny". Dużo atrakcji dostarczyła statua "Świętowida Kaszuba" symbolizująca religijność, pracowitość, upór i patriotyzm Kaszubów. Podczas swej wędrówki po CEiPR uczniowie mieli możliwość zobaczyć najdłuższą deskę świata, stół noblisty, największy koncertujący fortepian świata, Muzeum Gospodarstwa Domowego, Dom Sybiraka z łagrem, Bunkier Gryfa Pomorskiego, Kościółek pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego i chatę kaszubską. Najwięcej emocji jednak wzbudził bardzo ważny obiekt – "dom do góry nogami". Poruszanie się po nim okazało się niezwykle trudne nawet dla tych najodważniejszych. Końcowym punktem programu były przepyszne lody i udane zakupy w sklepie z pamiątkami. Wyjazd dostarczył uczniom wielu miłych wrażeń i niezapomnianych chwil. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni.

5 czerwca uczniowie klas: VIb, Vc i Vb pod opieką nauczycieli wybrali się na wycieczkę do Łeby. Łeba to jedna z najładniejszych i najczęściej odwiedzanych miejscowości nad Bałtykiem. Panuje tam unikalny mikroklimat, wskazany do leczenia chorób górnych dróg oddechowych. Pogoda dopisała nam, świeciło słońce, więc w pierwszej kolejności udaliśmy się na plażę, gdzie urządziliśmy piknik. Były zabawy, gra w piłkę, niektórzy moczyli nogi w morzu, nie zważali na zimną wodę. Śmiechu było co nie miara! Zadowoleni i nawet trochę opaleni spacerowaliśmy szlakiem biegnącym nad kanałem przecinającym ulicę. Naszą uwagę skupiliśmy na przystani, u nabrzeża której cumują wielobarwne kutry. Zjedliśmy pyszne lody, kupiliśmy pamiątki. Potem trochę zmęczeni, ale szczęśliwi udaliśmy się do autokaru. Wszystkim podobała się wycieczka, zapewne w okresie wakacji niektórzy jeszcze raz przyjadą z rodzinami do tej turystycznej miejscowości.

{phocagallery view=category|categoryid=214|limitstart=0|limitcount=5|pluginlink=1}

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki sprawdzianu, który szóstoklasiści pisali na początku kwietnia. Uczniowie otrzymali loginy i hasła do strony www.oke.gda.pl, gdzie mogą zobaczyć swoje indywidualne osiągnięcia.

Średni wynik szkoły to 26,66 pkt. Jest to wynik mieszczący się w 9 - stopniowej skali staninowej w 7 staninie (określany jako poziom wysoki). Wynik uzyskany przez naszą szkołę jest wyższy od średniej gminy Kartuzy (23,71 pkt), powiatu kartuskiego (22,94 pkt), województwa pomorskiego (23,69 pkt) oraz średniego wyniku w kraju (24,03 pkt).

Szóstoklasistom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy!