Uczniowie klas I dnia 24 lutego byli w Multikinie (Gdańsk) na przedstawieniu Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia pt. „Ortografia na wesoło”. Aktorzy wykorzystując różne formy teatralne od klasycznych po musicalowe i urozmaicony przekaz w postaci pomysłowych projekcji multimedialnych przybliżyli uczniom podstawowe zasady ortograficzne. Magia miejsca i niesamowita historia scenicznych bohaterów sprawiły, że „Pierwszaki” zaprzyjaźniły się z „Panią Ortografią”.