{phocagallery view=category|categoryid=68|limitstart=0|limitcount=4|pluginlink=1}

Stypendia marszałka województwa pomorskiego są przyznawane w ramach programu wspierania edukacji zdolnych dzieci i młodzieży oraz studentów mieszkających w naszym regionie. Nasze uczennice Emilia i Zuzanna znalazły się w gronie 150 uczniów, wyłonionych w drodze konkursu wniosków, składanych przez szkoły podstawowe oraz gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Złożone wnioski oceniane były m.in. według następujących kryteriów: udział w konkursach, olimpiadach turniejach, średnia ocen z przedmiotów.

Emilia Pawelczyk i Zuzanna Kopacz są nie tylko bardzo dobrymi uczennicami ze średnia ocen powyżej 5 ale również niezwykle uzdolnionymi „małymi aktorkami”. To laureatki wielu konkursów teatralnych, ze „Świetlikami” zdobyły: Złotą Maskę w XI Krézowém Przezézerkú Téatrów „Kaszëbskô Bina”, I miejsce w XXVI Teatralnym Turnieju „Niebieskie Tarcze”, XXV Grodzkim Forum Teatrów Szkolnych, II miejsce w Festiwalu Amatorskich Zespołów Teatralnych „Deska” oraz nagrodę indywidualna za grę aktorską w XI Krézowém Przezézerkú Téatrów „Kaszëbskô Bina” i w XII Powiatowym Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô Bina” a Emilka również w XV Miejskim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Kolędniczych.

W trakcie gali wręczenia dyplomów laureatom stypendiów 12 grudnia w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk wyraził życzenie, żeby nagrodzeni uczniowie, już należący do elity intelektualnej naszego regionu, w przyszłości swoją aktywnością przyczynili się do rozwoju Pomorza. Wierzymy, że wypłacane co miesiąc stypendium służyć będzie dziewczętom we wsparciu rozwoju ich zdolności, poszerzeniu wiedzy, zwiększeniu zaufania do osobistych możliwości i sił oraz wzrastaniu świadomości wartości edukacji i aspiracji edukacyjnych.

Mamy nadzieję, że w naszej szkole zapanuje moda na sukcesy w różnych dziedzinach nauki i za przykładem Emilki i Zuzi pójdą następni uczniowie.