{phocagallery view=category|categoryid=53|limitstart=5|limitcount=5|pluginlink=1}

Piątek 07 października 2011 roku pozostanie jeszcze długo w pamięci pierwszoklasistów. Uczniowie odświętnie  ubrani, z zielonymi i czerwonymi biretami na głowach wystąpili przed rodzicami i nauczycielami naszej szkoły z programem artystycznym.

Udowodnili wszystkim, że są dobrze przygotowani na oficjalne przyjęcie do grona społeczności szkolnej. Zobowiązali się do przestrzegania najważniejszych życiowych i szkolnych wartości  –  szanować wszystkich  i dbać o dobre imię szkoły. Zobowiązali się być pilnymi w nauce i wzorowymi w zachowaniu.

Pani dyrektor Danuta Milewczyk   dokonała specjalnym ołówkiem aktu pasowania  na uczniów, a wychowawcy wręczyli pamiątkowe dyplomy i rożki obfitości wypełnione po brzegi słodyczami. Klasy drugie również pamiętały o swoich młodszych kolegach i koleżankach. Wierszykami oraz drobnymi upominkami wyrazili swoją radość przyjęcia maluchów do szkolnej rodziny.

Moc uścisków, gratulacji wzruszeń i maminych całusów na długo pozostanie w pamięci pierwszoklasistów. To było prawdziwe Święto, do którego będziemy jeszcze długo powracać.

Fot. Paulina Grzenkowicz, Patryk Lange