{phocagallery view=category|categoryid=44|limitstart=3|limitcount=5|pluginlink=1}

Niezwykle atrakcyjne wakacje spędziły dzieci Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Słunôszka” SP2 w Kartuzach na Litwie oraz Zespołu Tańca Ludowego „Perła” z Niemenczyna w Polsce. Było to możliwe dzięki nawiązaniu już w lutym tego roku współpracy dyrekcji obu szkół oraz intensywnej pracy instruktorów poszczególnych zespołów w organizowaniu pobytu na terenie Polski i Litwy.

Uczestnictwo dzieci w wyjeździe zagranicznym było nagrodą za systematyczne uczęszczanie na zajęcia taneczne przez cały rok. Już w czerwcu przyjęliśmy członków zespołu „Perła” wraz z instruktorami na terenie szkoły

zapewniając im zakwaterowanie, wyżywienie, atrakcyjny program pobytu oraz zwiedzania Trójmiasta i okolic Kaszub. Zespół „Słunôszka” oraz „Perła” wystąpiły w czerwcu podczas plenerowej imprezy „Truskawkobranie” na Złotej Górze. W czasie plenerowego spotkania integracyjnego na terenie szkolnym uczestnicy zespołów w obecności gości i rodziców zaprezentowali swój repertuar a także wspólnie biesiadowali przy ognisku, kiełbasce i kaszubskim cieście.

W okresie 18-24 sierpnia dzieci zespołu „Słunôszka” przebywały w Niemenczynie. Przyjaciele z Litwy - instruktorzy, a także dyrektor szkoły Tadeusz Grygorowicz przyjęli nas bardzo serdecznie.

Podczas pobytu mali artyści poznali ślady oraz fakty z życia wybitnych Polaków m.in. Józefa Piłsudskiego, Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, wielu pochowanych na cmentarzu polskim na Rossie oraz Polaków zamordowanych w Glinciszkach. Zamek na wyspie w Trokach okazał się niebywałą atrakcją, gdyż na zamkowym dziedzińcu odbywały się pokazy walk rycerskich, rzemiosła i sztuki ludowej. Ciekawostką dla wszystkich okazał się geograficzny środek Europy, znajdujący się we wsi Purnuszki na Litwie.

Niezwykłym przeżyciem okazał się koncert po polskiej niedzielnej mszy św. W kościele w Niemenczynie. Polskie i kaszubskie pieśni zaprezentowane przez zespół „Słunôszka” pozwoliły obecnym powrócić wspomnieniami do ukochanej Polski. Atrakcyjne wyjazdy, zwiedzanie Wilna i okolic pozwoliły członkom zespołu „Słunôszka” poznać wiele ciekawych miejsc, a także zaprzyjaźnić się z Polakami na Litwie, gdzie patriotyzm nabiera szczególnego znaczenia. Była to prawdziwa lekcja historii.

Tak atrakcyjne zorganizowanie wymiany międzynarodowej było możliwe dzięki zabiegom dyrekcji szkoły, ofiarnej, bezinteresownej pracy instruktorów zespołu, dofinansowaniu żywienia dzieci z Litwy przez Urząd Miejski w Kartuzach oraz znaczącego dofinansowania wyjazdu naszych dzieci na Litwę przez Pomorski Urząd Marszałkowski. Za wsparcie cennej inicjatywy współpracy zagranicznej dyrekcja, nauczyciele, członkowie zespołu i rodzice składają serdecznie podziękowanie.