Odnieśliśmy wspaniały sukces. Jest to zasługa pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów. Szkoła drogą losowania została wybrana do ewaluacji zewnętrznej. W dniach od 7.10 do 13.10 badano obszar - procesy. Pod uwagę wzięto 6 wymagań:

I - Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy A

II – Oferta edukacji umożliwia realizacje podstawy programowej A

III – Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany A

IV – Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli A

V – Kształtuje się postawy uczniów B

VI – Prowadzone są działania służące wyrównaniu szans edukacyjnych B

Raport jaki otrzymała szkoła jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorki do spraw ewaluacji. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

  • o efektach działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej
  • o procesach zachodzących w szkole  i działań podejmowanych
  • o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym współtworzonym z rodzicami
  • o zarządzaniu szkołą lub placówką

Ewaluacja miała na celu zebranie informacji i ustaleniu poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Uzyskaliśmy bardzo wysoką ocenę poziomu spełniania wymagań, tzn. cztery literki „A” i dwie literki „B”. Wynik ten potwierdza ogrom pracy jaką dyrekcja i nauczyciele przy współpracy rodziców wkładają w wychowanie i naukę uczniów naszej szkoły.

{phocagallery view=category|categoryid=12|limitstart=0|limitcount=5|pluginlink=1}

Zespół „Old Stars” jak zwykle nie zawiódł. Zagrał w naszej szkole 19 października. Codzienny stres i nauka zostały przerwane przez prawie dwugodzinny występ zespołu, który tym razem, dzięki odpowiednim rytmom, przeniósł uczniów w różne kraje świata. Wydawałoby się, że jest to tylko muzyka. Nie. Za każdym razem członkowie zespołu przygotowują niespodzianki – konkursy z nagrodami. Tym razem uczniowie odgadywali hymny różnych krajów. Spisali się na medal. Nauka nie poszła w las. Będziemy oczekiwać kolejnego roku szkolnego, aby ponownie sala gimnastyczna wypełniała się muzyką w wykonaniu „Old Stars”, tańcem i zabawą uczniów.

{phocagallery view=category|categoryid=8|limitstart=10|limitcount=5|pluginlink=1}

Uroczystość 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach odbyła się 8 października 2010 roku. Dzień ten rozpoczął się mszą św. w kartuskiej Kolegiacie. Podczas mszy została poświęcona replika szkolnego sztandaru, a pierwszaki zostały uroczyście pasowane na uczniów i złożyły ślubowanie na nowo poświęcony sztandar. Dalsza część uroczystości odbywała się już w murach Dwójki. Pani dyrektor Danuta Rek serdecznie przywitała wszystkich gości, m. in. Wojewodę Pomorskiego Romana Zaborowskiego, Starostę Powiatu Kartuskiego Janinę Kwiecień, Burmistrza Gminy Kartuzy Mirosławę Lehman, Pomorskiego Wicekuratora Oświaty Elżbietę Wasilenko, Dyrektora Kuratorium Oświaty w Kościerzynie Halinę Uchman, panią senator Dorotę Arciszewską - Mielewczyk. Wszyscy darczyńcy, dzięki którym szkoła otrzymała nowy sztandar, dokonali symbolicznego „wbicia gwoździa” – tabliczki z nazwiskiem umieszczonej na drzewcu. Na ręce pani dyrektor Rek goście złożyli życzenia i słowa uznania dla szkoły.

Jubileusz to także wspaniała okazja, by wyróżnić najlepszych nauczycieli.Nagrody dyrektora w tym roku otrzymali: D. Frenkiel, A. Bladowska, B. Hinc, J. Kupper, G. Jankowska i A. Karczewski. Nagrodę Burmistrza otrzymała pani W. Stoltmann, która już od 10 lat prowadzi w SP nr 2 zespół regionalny „Słunôszka”. W tym roku zespół nagrał z okazji swojego 10-lecia płytę DVD ze swoimi występami.

Na zakończenie uroczystości uczniowie klas VI przedstawili spektakl, podczas którego zaprezentowali w skrócie historię naszej szkoły. Przedstawienie przygotowały panie Gabriela Jankowska, Małgorzata Badowicz oraz Joanna Ilisińska.

{phocagallery view=category|categoryid=11|limitstart=0|limitcount=5|pluginlink=1}

13 października w naszej szkole miał miejsce Dzień Samorządności. Nauczyciele w przede dniu swojego święta postanowili oddać tymczasowo swoje szkolne obowiązki uczniom klas szóstych. Dzień ten rozpoczął się apelem, podczas którego pani dyrektor Danuta Rek przekazała na ręce przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Kasi Kuchty "dyrektorksą władzę". Uczniowie zastąpili w pracy nie tylko nauczycieli. Nasza kuchnia także doczekała się nowej obsady.

{phocagallery view=category|categoryid=43|limitstart=0|limitcount=5|pluginlink=1}

W dniu 1 września 2010 r. uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2010/2011.

Obejrzyj zdjęcia z rozpoczęcia roku szkolnego.