W związku z coroczną ogólnopolską akcją "Rzuć palenie razem z nami", która przypada na 19 listopada, uczniowie naszej szkoły włączyli się w jej przebieg. W klasach I - VI odbyły się pogadanki dotyczące zagrożeń wynikających z palenia tytoniu. Każda klasa wykonała plakaty dotyczące profilaktyki antynikotynowej, które zostały wyeksponowane na holu I piętra szkoły.
Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością, stosując różne techniki prac. Zauważa się znaczne zainteresowanie tematyką profilaktyki nie tylko wśród uczniów, ale i rodziców. Akcja ta jest jednym z elementów działań w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu Departamentu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Koordynatorem akcji był pedagog szkolny p. Dorota Konkel.