WYNIKI  SPRAWDZIANU  KLAS VI  2010 r.

Średni wynik szkoły: 27,46 pkt
Stanin:  7 (wysoki)

Średni wynik kraju - 24,56 pkt
Średni wynik województwa -  23,33 pkt
Średni wynik powiatu – 23,11 pkt

  

  CZYTANIE

 

 

Klasa VI A średnia:

 

29, 61 pkt.

 (74%)

0,78%

 

 

Klasa VI B średnia:

 

25, 52 pkt.

( 64%)

0,75

 

 

Szkoła średnia:

 

27, 46 pkt.

(64 %)

 

 

0,77

  PISANIE

0,68

0,6

0,64

  ROZUMOWANIE

0,75

0,67

0,71

  KORZYSTANIE

  Z INFORMACJI

0,73

0,6

0,67

  WYKORZYSTYWANIE

  WIEDZY W PRAKTYCE

0,76

0,52

0,69