13 maja w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach IV Kartuski Turniej Wiedzy o Języku Angielskim pod Patronatem Burmistrza Gminy Kartuzy, Mirosławy Lehman. Konkurs zorganizowany został przez nauczycieli języka angielskiego ze szkól podstawowych nr 1 i 2 w Kartuzach. Celem organizacji Turnieju było wspieranie rozwoju uzdolnionej młodzieży z Kartuz i okolic oraz propagowanie wśród młodzieży szkolnej doskonalenia się w zakresie nauki języków obcych. Do etapu gminnego walki o tytuł Mistrza Języka Angielskiego Ziemi Kartuskiej 2009 zakwalifikowało się łącznie 27 dzieci z klas IV-VI z pięciu szkół podstawowych terenu gminy Kartuzy. Dzieci ze Szkół Podstawowych w Dzierżążnie, Kiełpinie, Staniszewie, oraz kartuskiej „jedynki”, „dwójki” i „piątki”, rywalizowały w trzech grupach wiekowych: klasy czwarte, klasy piąte oraz klasy szóste. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu gramatyki, zwrotów codziennej komunikacji, słownictwa, kultury, historii, geografii krajów anglosaskich. Tytuł Mistrza Języka Angielskiego Ziemi Kartuskiej 2010 w kategorii klasach IV zdobył Damian Mielewczyk (SP Nr 2), w kasach V Martyna Knop (SP Nr 2) natomiast w klasach VI Aleksander Goll (SP Nr 2). Nagrody rzeczowe dla Mistrza, Pierwszego oraz Drugiego Wicemistrza w każdej kategorii wiekowej ufundowane przez wydawnictwa Longman, Oxford, Macmillan oraz Szkołę Podstawową Nr 1 i Nr 2 w Kartuzach wręczyła Pani dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Danuta Rek oraz Pan dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Dariusz Zalewski.

Wyniki Kartuskiego Turnieju Wiedzy o Języku Angielskim 2010

Klasy IV V VI

1

Damian Mielewczyk

Martyna Knop

Aleksander Goll

2

Paweł Brunke

Paulina Warmowska

Susanna Michałek

3

Aleksandra Kruca

Konrad Rogala

Jakub Kopacz