W dniu 25 marca 2010r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach przeprowadzono po raz XXXII Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej przeprowadzili policjanci Wydziału Ruchu drogowego Komendy powiatowej Policji w Kartuzach tj. Marszałkowski Dawid, Bir Przemysław, którzy to stanowili jednocześnie decyzję sędziowską. W eliminacjach wzięło udział  6 reprezentacji szkół podstawowych: Nr 1, Nr 2, Nr 5 w Kartuzach, SP w Łapalicach, SP w Dzierżążnie, SP w Mirachowie oraz 2 reprezentacje szkół gimnazjalnych: Gimnazjum Nr 2 oraz Gimnazjum Katolickie w Kartuzach. Zadaniem uczniów było rozwiązywanie testu wiadomości składającego się z 25 pytań zamkniętych, pokonanie toru przeszkód oraz sprawdzenie umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W wyniku przeprowadzonych konkurencji

w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kartuzach  w składzie:

1.  Robert Czaja

2. Katarzyna Goitowska

3.  Bartek Hirsz

opiekun: Małgorzata Klinkosz – Anioła

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Dzierżążnie w składzie:

1.Damian Olszewski

2.Jakub Kobiela

3. Maciej Matys

opiekun: Elżbieta Serkowska

III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Mirachowie w składzie:

1. Piotr Komkowski

2. Monika Grajkowska

3. Oliwia Armatowska

opiekun: Piotr Pawłowski

 

w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce zajęło Gimnazjum Katolickie w Kartuzach  w składzie:

1. Szczepan Król

2. Sylwester Mański

3. Weronika Ofierska

opiekun: Andrzej Karczewski

II miejsce zajęło Gimnazjum Nr 2 w Kartuzach w składzie:

1. Aleksandra Radomska

2. Szymon Frenkiel

3. Oskar Bir

opiekun: Ryszard Kąkol

 Drużyny, które zajęły I miejsce na szczeblu gminy będą ją reprezentować na powiatowych eliminacjach, które odbędą się w dniu 16 kwietnia 2010 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach. W imieniu organizatorów składamy im serdeczne gratulacje i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach!

18 marca uroczystością „Wiosno przyjdź” dzieci ze świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach zainaugurowały cykl zajęć związanych
z tradycją obchodów Święta Wiosny. Była to też okazja by dokonać uroczystego Pasowania na Świetliczaka uczniów klas pierwszych.

Dzieci wraz z przybyłymi  gośćmi: rodzicami uczniów klas I,  panią dyrektor Danutą Rek, opiekunem Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej panią Krystyną Stankowską, pedagogiem szkolnym panią Dorotą Konkel oraz panią intendent Martą Choszcz wysłuchali  krótkiego programu artystycznego.

Następnie uczniowie klas I  otrzymali zadania do wykonania, w których musiały wykazać się znajomością oznak wiosny, poznanych wcześniej piosenek
i sprawnością ruchową. W ramach zadań umysłowych rozwiązywały zagadki i rebusy wiosenne, układały kwiatowe puzzle. Zadania sprawnościowe obejmowały m.in. zawody: „z wody do wody”, piórkiem, w poszukiwaniu oznak wiosny. Wszystkim konkurencjom towarzyszyła dobra zabawa i gromkie brawa. Największe emocje wzbudziły zawody z piórkiem, gdy zawodnicy swoim dmuchaniem starali się jak najdłużej utrzymać swoje piórko w powietrzu.

         Dzieci po zaliczeniu sprawdzianu gotowości świetlicowej złożyły uroczystą przysięgę. Aktu pasowania dokonała pani kierownik świetlicy Ewa Reglińska. Imprezę przygotowała i poprowadziła wychowawca pani Krystyna Gołąbek. Na zakończenie uroczystości wszystkie Świetliczaki otrzymały drobne upominki – notesy i słodkości. Był to niezwykły, udany dzień zapowiadający rychłe nadejście WIOSNY.

Dnia 16 lutego 2010 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach odbył się VII Gminny Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego o tytuł „Mistrza Szkoły Podstawowej Nr 2” w czterech kategoriach wiekowych zorganizowany przez p. Marcina Adamczyka. W Turnieju  łącznie wzięło  udział 18 zawodników z 4 szkół z naszej gminy. Turniej od siedmiu lat cieszy się dużym zainteresowaniem i jest wspaniałym sposobem na spędzenie w sposób aktywny ferii. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostali uhonorowani medalami i dyplomami ufundowanymi przez dyrektora szkoły. A oto wyniki:

 

- KATEGORIA 1.chłopcy klasy V-VI
1. miejsce Schwichtenberg Dawid – SP w Kiełpinie
2. miejsce Plichta Dominik– SP w Kiełpinie
3. miejsce Płotka Dawid - SP nr 5 w Kartuzach

 

- KATEGORIA2. dziewczęta klasy V-VI
1. miejsce– Dunst Kornelia - SP w Kiełpinie
2. miejsce  – Socha Martyna- SP w Kiełpinie

 

- KATEGORIA3. chłopcy klasy I-IV
1. miejsce Klawiter Mariusz- SP Kiełpino
2. miejsce Arent Bartłomiej – SP Kiełpino
3. miejsce Sikora Patryk - SP Kiełpino

 

- KATEGORIA4. dziewczęta klasy I-IV
1. miejsce Arent Patrycja - SP Kiełpino
2. miejsce– Jeśmiętowicz Donata -  SP nr 2 w Kartuzach
3. miejsce – Miotke Paulina – SP Łapalice

 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do sportowej rywalizacji za rok.

17 marca w Bibliotece Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach odbył się I Gminny Konkurs „Czytam, więc jestem” dla uczniów klas II i III szkół podstawowych przygotowany przez panią Justynę Adamczyk i Ewę Reglińską.

Udział w nim wzięli reprezentanci sześciu szkół gminy Kartuzy. W otoczeniu książek i w przyjaznej atmosferze biblioteki dzieci przedstawiły swe umiejętności pięknego czytania przed profesjonalnym jury w składzie:

  • Marzena Krefta – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kartuzach,
  • Anna Miszczuk – pracownik PiMBP w Kartuzach,
  • Violetta Jeszke – nauczyciel SP w Brodnicy Górnej.

Uczestnicy przed komisją zaprezentowali w pierwszym etapie przygotowane przez siebie teksty z utworów swoich ulubionych autorów. W drugim etapie czytali nowe, nieznane im fragmenty z książek Marii Kownackiej. Rywalizacja była zacięta, a poziom umiejętności czytania tekstu bardzo wyrównany. Jury zwracało uwagę przede wszystkim na właściwą interpretację tekstu, odpowiednią dykcję, modulację głosu. Z pozoru mogłoby się wydawać, że to zadanie proste, jednak opanować tremę i przeczytać tekst pięknie przed zgromadzoną publicznością i komisją nie jest wcale łatwe. Ostatecznie tytuł Mistrza Pięknego Czytania otrzymała Wiktoria Konkel ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Kartuzach. Do grona najlepszych dołączyły:

II miejsce - Zofia Littwin ze SP nr 5 w Kartuzach,

III miejsce - Zofia Kiedrowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach

                     Zuzanna Szopińska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach.

Wyróżnienia: Aleksandra Wroniak ze Szkoły Podstawowej nr 2

                      Julianna Browarczyk ze Szkoły Podstawowej w Grzybnie.

Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami książkowymi, które wręczali pani dyrektor szkoły Danuta Rek, przewodnicząca jury pani Marzena Krefta oraz Przewodniczący Rady Gminy pan Jerzy Pobłocki.

W przerwie między pierwszym a drugim etapem dzieci udały się na słodki poczęstunek, a w oczekiwaniu na ostateczne wyniki konkursu uczestnicy i opiekunowie obejrzeli przedstawienie „Czerwony Kapturek” w wykonaniu członków Koła Przyjaciół Biblioteki.

W dobie Internetu i e-booków zorganizowany konkurs pięknego czytania stanowi ważny element popularyzacji czytelnictwa, sięgania po książkowe wydania utworów oraz formą kształcenia kultury czytelniczej wśród dzieci.

Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejny konkurs pięknego czytania już za rok.

12 lutego uroczyście obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły- Mikołaja Kopernika,Dzień Patrona  to święto, które pojawiło się w szkolnym kalendarzu w 1973 roku. Obchodzimy je, aby uczcić kolejna rocznicę urodzin wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika.

Uroczystą  akademię rozpoczęła pani  dyrektor - mgr Danuta Rek od powitania  przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych: pani Elżbiety Rejter, pana Jerzego Pobłockiego oraz pana Stanisława Markowskiego- przedstawiciela Rady Rodziców.Pani dyrektor podsumowała również pracę uczniów w I semestrze roku szkolnego 2009/2010 i uhonorowała  uczniów wzorowych, którym gratulacje złożyli zaproszeni goście, życząc im jednocześnie kolejnych sukcesów na miarę patrona szkoły.

Uczniowieklas piątych pod opieką wychowawców: Małgorzaty Badowicz , Katarzyny Milewczyk, Joanny Radomskiej oraz pomocy Joanny Lisińskiej w formie krótkich inscenizacji, przeplatanych piosenkami w wykonaniu solistów oraz chóru szkolnego,przedstawili nam bliżej sylwetkę Mikołaja Kopernika. Część artystyczną zakończył krótki pokaz multimedialny, przypominający najważniejsze fakty i miejsca z biografii Mikołaja Kopernika. Nie mogło również zabraknąć premierowego w tym roku szkolnym występu  znacznie odmłodzonego Kaszubskiego Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Słunôszka’’.

Następna część uroczystości to tradycyjnie już od dziewięciu lat Konkurs Wiedzy o Życiu    i Działalności Mikołaja Kopernika przygotowany przez panią Hannę Grzenkowską . W miłej atmosferze po równej i zaciętej rywalizacji nieco lepsi od reprezentacji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Kazimierza w Kartuzach, okazali się gospodarze. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe - maskotki. Do sprawdzenia swojej wiedzy o naszym patronie, wielkim Polaku i astronomie  w formie zabawy zapraszamy za rok.

Dziewczęta z zespołu „Teatromani” przygotowały dla kl. IV – VI, z okazji dnia kobiet, montaż słowno – muzyczny pt. ”W okowach miłości”. Recytowały wiersze znanych polskich poetów, min.: Asnyka, Mickiewicza, Szymborskiej, M. Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, Gałczyńskiego oraz fragmenty z utworów: „Romeo i Julia” Szekspira, „Śluby panieńskie” Fredro. Było kwieciście i kolorowo.

Po raz dwunasty szachiści z całego województwa uczcili pamięć wielkiego polskiego myśliciela Mikołaja Kopernika w rocznicę jego urodzin, zjeżdżając tłumnie z różnych stron województwa do Szkoły Podstawowej Nr2 im, Mikołaja Kopernika na Otwarty Szachowy Turniej Kopernikowski.
Turniej odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego. Turniej zaszczycili obecnością : poseł na Sejm RP - Stanisław Lamczyk, przewodniczący Rady Powiatu - Edmund Kwidziński i przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Pobłocki, którzy wraz z dyrektor szkoły Danutą Rek wręczyli zwycięzcom puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne i rzeczowe.
Turniej nie mógłby się odbyć bez wsparcia sponsorów: Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Kartuzy oraz Przemysława Sosnowskiego, którym serdecznie dziękujemy.
W „królewskiej grze” wzięło udział 75 zawodników, w tym wielu utytułowanych, najliczniejszą grupą byli juniorzy w wieku od 5 do 15 lat. Działacze UKS Mat, zespół sędziowski oraz dyrekcja i nauczyciele szkoły jak zwykle zapewnili dobrą organizację i miłą atmosferę.

Wyniki:
TURNIEJ OPEN

I m. Kot Jerzy - 10,5 pkt. Dwie Wieże Dzierżeniów
II m.Kumala Aleksander - 8.5 pkt. Ormuzd Kartuzy
III m.Bugalski Michał - 8,0 pkt. Drapol Jantar Pruszcz Gdański
IV m. Bieluszewski Piotr - 8,0 pkt. KU AZS UMK Toruń
V m. Dobrowolski Henryk – 7,5 pkt. Konradia Gdańsk
VI m. Piechocki Franciszek – 6,5 pkt. Konradia Gdańsk

TURNIEJE JUNIORÓW

Rocznik 1994 i młodsi – chłopcy:
I m. Lipiński Mateusz – 7,5 pkt. UKS Ósemka Chojnice
II m. Pryczkowski Janusz – 5,0 pkt. Staniszewo
III m.Szparaga Krzysztof – 5,0 pkt. UKS Mat Kartuzy

Rocznik 1997 i młodsi – chłopcy:
I m. Pawelczyk Maksymilian - 6,0 pkt. UKS Mat Kartuzy
II m. Jancen Adrian – 6,0 pkt. UKS Mat Kartuzy
III m. Jancen Kamil – 6,0 pkt. UKS Mat Kartuzy
IV m. Klinkosz Jan – 6,0 pkt. UKS Mat Kartuzy
V m. Bruski Kacper - 5,5 pkt. UKS Mat Kartuzy
VI m. Rychert Szymon – 4,5 pkt UKS Mat Kartuzy

Rocznik 1997 i młodsi – dziewczęta:
I m. Sieradzka Kornelia – 8,5 pkt. Zawisza Kolbudy
II m. Stoltmann Hanna – 7,0 pkt. UKS Mat Kartuzy
III m.Lubocka Daria – 6,0 pkt. UKS Mat Kartuzy
IV m. Tomaczkowska Elżbieta – 5,0 pkt. Miszewo
V m. Płoska Alicja – 4,0 pkt. Miszewo
VI m. Wasilewska Anna – 2,5 pkt. UKS Mat Kartuzy

Rocznik 2000 i młodsi – chłopcy:
I m Budzisz Szymon - 6,5 pkt. Gdynia
II m. Szymański Artur – 6,0 pkt UKS Mat Kartuzy
III m. Kwidziński Barnim - 6,0 pkt Ormuzd Kartuzy
IV m. Sinkiewicz Maciej - 6,0 pkt. Skoczek Tczew
V m. Bałenkowski Michał – 6,0 pkt. UKS Mat Kartuzy
VI m. Sieradzki Filip 5,5 pkt. Zawisza Kolbudy

Rocznik 2000 i młodsi – dziewczęta:
I m. Kossakowska Amelia – 5,0 pkt. SP Nr1 Kartuzy
II m. Karczewska Julia - 5,0 pkt. SP Nr1 Kartuzy
III m. Makurat Natalia – 4,0 pkt. UKS Mat Kartuzy
IV m. Sowińska Daria – 3,5 pkt. UKS Mat Kartuzy
V m. Rybakowska Julia – 3,5 pkt. UKS Mat Kartuzy
VI m. Dobrowolska Wiktoria – 3,5 pkt. UKS Mat Kartuzy

Rocznik 2002 i młodsi – chłopcy:
I m. Teclaw Paweł – 7,0 pkt. Ormuzd Kartuzy
II m. Lipiński Jakub - 5,5 pkt. UKS Ósemka Chojnice
III m. Skromak Olgierd - 5,5 pkt. STO 2 Gdańsk
IV m. Zarach Maksymilian – 5,0 pkt. UKS Mat Kartuzy
V m. Bladowski Lucjan – 4,5 pkt. Ormuzd Kartuzy
VI m. Marszk Antoni – 4,0 pkt. UKS Mat Kartuzy

Najmłodsza zawodniczka turnieju: 5-letnia Agnieszka Marszk UKS Mat Kartuzy
Na przełomie stycznia i lutego nauczyciele klas I – III uczestniczyli w kursie opracowanym na podstawie materiałów  Szwedzkiej Ligii Obrony Cywilnej  i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, który odbywał się w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Kartuzach. Miał on na celu wyposażenie dzieci w umiejętność przetrwania oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.

5 marca 2010 r. odbyła się uroczysta inauguracja nowego programu uczącego zachowań w sytuacjach niebezpiecznych pt. „Odnaleźć Zgubka” i „Bezpieczny dom”. Sześcioro nauczycieli z naszej szkoły otrzymało certyfikaty pozwalające na prowadzenie zajęć z zakresu materiału poznanego na kursie. W spotkaniu uczestniczyli też uczniowie różnych szkół. Nauczyciele klas III naszej szkoły Anna Bladowska, Joanna Jereczek, Joanna Bemowska byli odpowiedzialni za oprawę artystyczna spotkania. Uczniowie w sposób niezwykle sugestywny i obrazowy przedstawili inscenizację pt. „Odnaleźć Zgubka” Dyrektorzy szkół otrzymali od organizatorów upominki w postaci czujek dymu oraz zegarów do klas do zamontowania w swoich placówkach.

Atmosferę spotkania urozmaiciły upominki, słodycze i lody dla najmłodszych.

Dnia 22.01.2010 r., w piątek, dzieci z gr.02 zorganizowały Dzień Babci i Dziadka w klasie. Licznie zgromadzonym Kochanym Dziadkom i Babciom dzieci przedstawiły część artystyczną - śpiewały piosenki, recytowały wierszyki. Następnie wręczyły wcześniej przygotowane upominki oraz złożyły serdeczne życzenia. Uściskom i buziakom nie było końca! następnie Wychowawczyni zaprosiła wszystkich na poczęstunek, który przygotowali Drodzy Rodzice. Była to bardzo miła uroczystość, zarówno dla Dziadków, Babć jak i Wnucząt.